EF – Walne Zgromadzenie Członków EF 10.06.2021

10 czerwca 2021 obradowało po raz kolejny Walne Zebranie Członków Europa Forum. Podczas zebrania zostało przedstawione szczegółowe sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2020 wraz z planem na rok 2021, sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za rok 2020.

Czytaj więcej

Walne Zgromadzenie Członków EF w dniu 15.03.2018 już za nami

15 marca odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Europa Forum. Na posiedzeniu wybrano gremia na nową kadencję. Zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim gremiom które wspierały pracę stowarzyszenia, ponadto oprócz retrospekcji działań z ubiegłego roku przedstawiono tez strategię i plany na rok bieżący. Zgromadzeniu za okazane zaufanie a wszystkim którzy aktywnie wspierali nasze dążenia i działania dla dobra stowarzyszenia – serdecznie dziękujemy!

W ramach spotkania swoje portfolio zaprezentowała tego wieczoru firma członkowska Stieblich Hallenbau GmbH – której dziękujemy również za wsparcie jako sponsor spotkania (prezentacja ‘Przemysłowe budynki pod klucz’ LINK).

Czytaj więcej

Zgromadzenie Walne Członków EUROPA FORUM już za nami

30 marca odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Europa Forum. Na posiedzeniu wybrano gremia na nową kadencję. Zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim gremiom które wspierały pracę stowarzyszenia, ponadto oprócz retrospekcji działań z ubiegłego roku 2016 przedstawiono tez strategię i plany na bieżący rok. Zgromadzeniu za okazane zaufanie a wszystkim którzy aktywnie wspierali nasze dążenia i działania dla dobra stowarzyszenia – serdecznie dziękujemy!

Czytaj więcej

EF – Walne Zgromadzenie Członków EF 17.03.2016

17 marca odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Europa Forum. Na posiedzeniu wybrano gremia na nową kadencję. Zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim gremiom które wspierały pracę stowarzyszenia, ponadto oprócz retrospekcji działań z ubiegłego roku przedstawiono tez strategię i plany na kolejny rok. Zgromadzeniu za okazane zaufanie a wszystkim którzy aktywnie wspierali nasze dążenia i działania dla dobra stowarzyszenia – serdecznie dziękujemy!

Czytaj więcej

EF – Walne Zgromadzenie Członków EF 19.03.2015

19 marca odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Europa Forum. Na posiedzeniu wybrano gremia na nową kadencję. Zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim gremiom które wspierały pracę stowarzyszenia, ponadto oprócz retrospekcji działań z ubiegłego roku przedstawiono tez strategię i plany na kolejny rok. Cieszymy się z tak licznego przybycia gości na spotkanie i dziękujemy zgromadzeniu za okazane zaufanie a wszystkim którzy aktywnie wspierali nasze dążenia i działania dla dobra stowarzyszenia – serdecznie dziękujemy!

Czytaj więcej