EF – Walne Zgromadzenie Członków EF 27.04.2023

W dniu 27.04.2023 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Europa Forum. Tegoroczne posiedzenie odbyło się w Hotelu DoubleTree by Hilton.

Podczas zebrania zostało przedstawione szczegółowe sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2022 wraz z planem na rok 2023, sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za ubiegły rok.

W trakcie obrad udzielono również absolutorium członkom organów Stowarzyszenia za ubiegły rok oraz wybrano członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na nową roczną kadencję.

Członkowie zarządu, pani Lucyna Schumacher-Gebhard oraz pan Dirk Bergmann, zrezygnowali ze swoich stanowisk w zarządzie (ale pozostają członkami EUROPA FORUM). Pan Hendrik Otto również zrezygnował z członkostwa w zarządzie. Serdecznie dziękujemy pani Lucynie Schumacher-Gebhard, panu Dirkowi Bergmannowi i panu Hendrikowi Otto za ich wieloletni aktywny udział i zaangażowanie w Europa Forum.

Ważnym punktem tegorocznego Walnego Zgromadzenia były obrady nad nowym statutem, nad którym prace trwały ponad 2 lata. Nowy statut został jednogłośnie przyjęty i ma pomóc naszemu Stowarzyszeniu dalej się rozwijać, jest dostosowany do obecnych wymogów, a także napisany zgodnie ze wszystkimi polskimi i niemieckimi wymaganiami. Pragniemy wyrazić nasze szczere podziękowania dla Komisji Statutowej, która spotykała się regularnie, aby pracować nad nowym statutem Stowarzyszenia, w szczególności Panu Clausowi Frankowi, Panu Dorianowi Dudzie, Panu Wojciechowi Bauczowi, Panu Tomaszowi Baronowi i Pani Annie Dzierżanowskiej-Łuczyn.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznym Walnym Zgromadzeniu. Na spotkaniu mieliśmy kworum, które pozwoliło sprawnie i z sukcesem przejść przez wszystkie punkty programu spotkania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w roku 2022 aktywnie wspierali cele i działania Stowarzyszenia EUROPA FORUM!

Zarząd EUROPA FORUM 2023-2024
Claus Frank – Prezes
Jochen Schramm – Wiceprezes
Magdalena Kotlarz – Skarbnik
Wojciech Baucz – Sekretarz
Uwe Stieblich – Członek Zarządu
Andreas Büchner – Członek Zarządu
Agnieszka Szostak-Czajowska – Członek Zarządu
Dorian Duda – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna 2023-2024

Carsten Behrmann
Dr. Lutz Müller
Falk Schwella

Sąd Koleżeński 2023-2024

Agnieszka Ceglarska
Andreas Pohling
Norbert Fox

Galeria zdjęć: