Dyrektor biura

Anna Dzierżanowska-Łuczyn
Anna Dzierżanowska-Łuczyn

Zakres zadań Dyrektora biura Europa Forum obejmuje m.in. następujące obszary:

  • reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz oraz tworzenie platformy kontaktowej dla zarządu i członków
  • opracowywanie koncepcji, przygotowywanie zaproszeń oraz prowadzenie spotkań dla członków (spotkania miesięczne, posiedzenia zarządu, zgromadzenia członków, pozostałe wydarzenia)
  • sprawy administracyjne związane z członkostwem
  • tworzenie i prowadzenie dokumentacji (umowy, dokumenty urzędowe i finansowe)
  • działania marketingowe I PR (newsletter, strona www, social media)
  • inne działania wynikające ze statutu stowarzyszenia