EF – Walne Zgromadzenie Członków EF 10.06.2021

10 czerwca 2021 obradowało po raz kolejny Walne Zebranie Członków Europa Forum. Podczas zebrania zostało przedstawione szczegółowe sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2020 wraz z planem na rok 2021, sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za rok 2020.

W trakcie obrad udzielono też absolutorium członkom organów stowarzyszenia za rok 2020 oraz wybrano członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na nową kadencję.

W obecności licznie zgromadzonych członków zarząd Europa Forum pożegnał uroczyście panią Justynę Młynarz, która przez cztery lata pełniła funkcję Dyrektora Biura Europa Forum oraz powitał jej następczynię – panią Agnieszkę Ceglarską.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w roku 2020 aktywnie wspierali cele i działania Stowarzyszenia EUROPA FORUM!

Zarząd EUROPA FORUM 2021-2022
Claus Frank – Prezes
Lucyna Schumacher-Gebhard – Wiceprezes
Hendrik Otto -Skarbnik
Wojciech Baucz – Sekretarz
Dirk Bergmann – Członek Zarządu
Andreas Büchner- Członek Zarządu
Jochen Schramm – Członek Zarządu
Uwe Stieblich – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna 2021-2022
Carsten Behrmann
Dr. Lutz Müller
Falk Schwella

Sąd Koleżeński 2021-2022
Michael Grimm
Wilhelm Hartmut
Magdalena Kotlarz

Galeria zdjęć: