COVID-19 i tarcza antykryzysowa 4.0. – omówienie obowiązującej ustawy

Szanowni Państwo,

nasza firma członkowska Zespół SDZLEGAL Schindhelm regularnie informuje Państwa o kolejnych projektach rządowych określanych mianem tarcz antykryzysowych.

W dniu 31 marca br. została uchwalona i jeszcze tego samego dnia weszła w życie tarcza antykryzysowa 1.0. W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie zaczęła tarcza antykryzysowa 2.0. Natomiast już w dniach 28-29 kwietnia 2020 r. opublikowano projekty kolejnych ustaw, w tym ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa (tarcza antykryzysowa 3.0.) weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r. Zostały też zakończone prace nad kolejną ustawą. Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 została ostatecznie uchwalona w dniu 19 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej

Zaproszenie na wydarzenia

Drodzy członkowie Forum Europa,

Firma członkowska SenfkornReisen Alfred Theisen z Görlitz – chciałaby zwrócić Państwa uwagę i serdecznie zaprosić na następujące wydarzenia: bal, który odbędzie się w dniu 14 listopada 2020 r. w Pałacu Wiechlice.

„Cieszymy się, że możemy spędzić z Państwem wspaniały wieczór balowy w miłej atmosferze.

Szczegóły znajdą Państwo w załączonej ulotce

Czytaj więcej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0. – OMÓWIENIE PROJEKTU ZMIAN DO OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWY

Aktualizacja z dnia 4.05.2020

Szanowni Państwo,

Niniejszym pragniemy przekazać Państwu aktualne podsumowanie obowiązujących rozwiązań prawnych, wprowadzonych mocą tarcz antykryzysowych 1.0. i 2.0., z podziałem na konkretne, istotne dla Państwa zagadnienia.

Rozwiązania zostały oznaczone kolorem czarnym, natomiast zmiany i uzupełnienia, proponowane w ustawie o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwanej obecnie tarczą antykryzysową 3.0., zaznaczono na czerwono. Dodatkowo kursywą wskazano na zmiany przewidywane „ustawą o dopłatach”, która jednak nadal nie została uchwalona, a nawet w ostatecznej wersji przekazana Sejmowi.

Czytaj więcej

COVID-19 i tarcza antykryzysowa 2.0. – co wiemy do tej pory?

Szanowni Państwo,

31 marca br. została uchwalona i jeszcze tego samego dnia weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, potocznie określana mianem tarczy antykryzysowej. Tymczasem już w weekend 4 i 5 kwietnia br. opublikowano pierwsze informacje na temat planowanych kolejnych zmian legislacyjnych. Nowy projekt, nazywany tarczą antykryzysową 2.0., trafił pod obrady Sejmu w dniu 7 kwietnia br. Projekt w niemal niezmienionej postaci został przyjęty i przekazany do Senatu w dniu 8 kwietnia br. Senat zajął się projektem w dniu 16 kwietnia br. i wprowadził wiele zmian. Zmiany zostały częściowo uwzględnione przez Sejm, który jeszcze tego samego dnia uchwalił ustawę. Ustawa została podpisana przez Prezydenta i wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu.

Czytaj więcej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA
OMÓWIENIE OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWY

COVID-19 i tarcza antykryzysowa

W dniu 31 marca br. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) została podpisana przez Prezydenta RP, opublikowana i weszła w życie.

Poniżej znajdą Państwo podsumowanie rozwiązań zawartych w obowiązującej ustawie z podziałem na konkretne, istotne dla Państwa zagadnienia, przygotowane przez firmę członkowską SDZLEGAL Schindhelm Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp.k.

Czytaj więcej

Ustawa mająca na celu złagodzenie skutków pandemii COVID-19. Informacje dla firm i przedsiębiorców.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Państwa życzeniem w ostatnim czasie przekazujemy Państwu wiele informacji dotyczących pakietów pomocowych czy też rozwiązań prawnych wypracowanych przez naszych partnerów i firmy członkowskie.

W imieniu firmy członkowskiej TIGGES Rechtsanwälte przesyłamy Państwu informacje na temat niemieckiej ustawy mającej na celu złagodzenie skutków pandemii COVID-19.

Czytaj więcej

Koronawirus – portal wzajemnej pomocy

Szanowni Państwo,

Aktualna sytuacja związana z rozprzestrzeniającym się koronawirusem na świecie jest dla wszystkich ogromnym wyzwaniem. Z każdym dniem przybywa osób, firm i instytucji, które znalazły się w nowej, czasami trudnej sytuacji. Już teraz wielu przedsiębiorców zmaga się ze skutkami, jakie niesie za sobą pandemia koronawirusa, która zdezorganizowała życie zawodowe i rodzinne.

Jednym z zadań Stowarzyszenia Europa Forum jest wspieranie firm. Dotychczas robiliśmy to na co dzień realizując różnorodne działania, mające na celu rozwój naszego networkingu, organizując m.in. regularne spotkania tematyczne i integracyjne dla przedsiębiorców, misje gospodarcze wyjścia na koncerty czy też wystawy.

Na bieżąco przekazujemy Państwu informacje dotyczące pakietów pomocowych czy też rozwiązań prawnych wypracowanych przez naszych partnerów i firmy członkowskie.

Czytaj więcej

Zaproszenie na Webinar dla mikro-przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

Firma członkowska SDZLEGAL Schindhelm Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy zaprasza wszystkich zainteresowanych mikroprzedsiębiorców na webinar dot. pomocy rządowej i rozwiań prawnych dla małych przedsiębiorców, którzy ze względu na rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji. Termin spotkania zostanie potwierdzony po zarejestrowaniu się.

Eksperci kancelarii SDZLEGAL Schindhelm z zakresu prawa pracy i prawa pomocy publicznej pod kierownictwem mec. Kingi Słomki będą do Państwa dyspozycji. Udział w wirtualnym spotkaniu będzie dla Państwa również okazją do zadawania pytań.

Czytaj więcej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA OMÓWIENIE – AKTUALIZACJA

COVID-19 i tarcza antykryzysowa – co wiemy do tej pory?

W weekend 21 i 22 marca br. opublikowano pierwsze informacje na temat szczegółowych rozwiązań planowanego pakietu ustaw, określanego jako tarcza antykryzysowa. Już w kilka godzin później ujawniono, że propozycje zmian i uzupełnień zostały przedstawione przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mówi się też o tym, że nowe przepisy mają uwzględniać propozycje wsparcia przedsiębiorców ogłoszone przez Prezydenta RP. W międzyczasie został udostępniony również projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
W dniu 26 marca br. częściowo zmieniony projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów i przesłany Sejmowi RP. Sejm ma zająć się projektem już w piątek, 27 marca br.

Czytaj więcej

PROJEKT USTAWY “TARCZA ANTYKRYZYSOWA” ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Szanowni Państwo,

W imieniu firmy członkowskiej Surowiec&Partner przesyłamy Państwu drugą z trzech części pakietu informacji związanych z założeniami do aktualnie przygotowywanego projektu ustawy „Tarczy antykryzysowej” w obszarze zamówień publicznych.

Czytaj więcej