Walne zgromadzenie członków EF

Walne Zgromadzenie Członków EF 25.04.2024

W dniu 25 kwietnia 2024 r. w hotelu DoubleTree by Hilton miało miejsce coroczne walne zgromadzenie członków Europa Forum.

Podczas spotkania Zarząd przedstawił kompleksowe sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w 2023 r., a także plan na 2024 r. Ponadto przedstawiono sprawozdanie finansowe za 2023 r. oraz raport Sądu Koleżeńskiego za ubiegły rok.

Zgromadzenie udzieliło absolutorium organom stowarzyszenia za pracę w minionym roku oraz wybrało członków do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na nadchodzącą roczną kadencję. Waldemar Biały został nowym członkiem Zarządu, do Komisji Rewizyjnej wybrano nowych członków Grzegorza Bobowskiego i Mariusza Kubiaka, natomiast w Sądzie Koleżeńskim wybrano, Horsta Döringa oraz Achima Baumeistera.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznym Walnym Zgromadzeniu. Zebranie było prawomocne, co umożliwiło sprawną i udaną realizację wszystkich punktów porządku obrad. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy aktywnie wspierali cele i działania Europa Forum w 2023 roku!

Zarząd EUROPA FORUM 2023-2024
Claus Frank – Prezes
Jochen Schramm – Wiceprezes
Magdalena Kotlarz – Skarbnik
Wojciech Baucz – Sekretarz
Uwe Stieblich – Członek Zarządu
Andreas Büchner – Członek Zarządu
Agnieszka Szostak-Czajowska – Członek Zarządu
Dorian Duda – Członek Zarządu
Waldemar Biały – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna 2023-2024
Dr. Lutz Müller
Grzegorz Bobowski
Mariusz Kubiak

Sąd Koleżeński 2023-2024
Agnieszka Ceglarska
Horst Döring
Achim Baumeister


Stowarzyszenie EUROPA FORUM
ul. Januszowicka 5
53-135 Wrocław

Galeria zdjęć: