Europa-Miasto znowu żyje – Trwa kampania promocyjna adresowana do zagranicznych specjalistów

Wraz z ponownym otwarciem granic 13 czerwca 2020 r., po ich czasowym zamknięciu z powodu pandemii koronawirusa, na ulicach i placach znowu widać polsko-niemieckie życie w Europamieście. A od czasu polsko-niemieckiego Festiwalu Smaków „Coolinaria” pod koniec czerwca 2020 roku stało się jasne, jak bardzo mieszkańcy znowu cieszą się wspólnym życiem, a miasta nie można trwale podzielić.

Czytaj więcej

COVID-19 i tarcza antykryzysowa 4.0. – omówienie obowiązującej ustawy

Szanowni Państwo,

nasza firma członkowska Zespół SDZLEGAL Schindhelm regularnie informuje Państwa o kolejnych projektach rządowych określanych mianem tarcz antykryzysowych.

W dniu 31 marca br. została uchwalona i jeszcze tego samego dnia weszła w życie tarcza antykryzysowa 1.0. W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie zaczęła tarcza antykryzysowa 2.0. Natomiast już w dniach 28-29 kwietnia 2020 r. opublikowano projekty kolejnych ustaw, w tym ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa (tarcza antykryzysowa 3.0.) weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r. Zostały też zakończone prace nad kolejną ustawą. Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 została ostatecznie uchwalona w dniu 19 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej

Spotkanie miesięczne Europa Forum Online już za nami!

„Zarządzanie przedsiębiorstwem i proces realizacji usług w dobie pandemii i po jej zakończeniu” to temat spotkania EUROPA FORUM, które odbyło się 25.06.2020r online.

Celem spotkania było dokonanie przeglądu i omówienie sytuacji, w jakiej znaleźli się pracodawcy, managerowie i firmy podczas pandemii. Dyskusja na temat wyzwań i ryzyka z jakim musieli zmierzyć się pracodawcy aby zapewnić sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo pracownikom, ciągłość finansową i realizację usług w dobie pandemii.

Czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie online: Zarządzanie przedsiębiorstwem i proces realizacji usług w dobie pandemii i po jej zakończeniu 25.06.2020 13.00-14:30

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie online, które odbędzie się 25.06.2020 od godz. 13.00-14.30, podczas którego chcemy porozmawiać z przedstawicielami różnych branż gospodarki na temat procesu zarzadzania firmą i realizacją usług w dobie pandemii i po jej zakończeniu.

Czytaj więcej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0. – OMÓWIENIE PROJEKTU ZMIAN DO OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWY

Aktualizacja z dnia 4.05.2020

Szanowni Państwo,

Niniejszym pragniemy przekazać Państwu aktualne podsumowanie obowiązujących rozwiązań prawnych, wprowadzonych mocą tarcz antykryzysowych 1.0. i 2.0., z podziałem na konkretne, istotne dla Państwa zagadnienia.

Rozwiązania zostały oznaczone kolorem czarnym, natomiast zmiany i uzupełnienia, proponowane w ustawie o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwanej obecnie tarczą antykryzysową 3.0., zaznaczono na czerwono. Dodatkowo kursywą wskazano na zmiany przewidywane „ustawą o dopłatach”, która jednak nadal nie została uchwalona, a nawet w ostatecznej wersji przekazana Sejmowi.

Czytaj więcej

Zachowaj ciągłość i stabilność biznesu dzięki wsparciu ekspertów w zakresie SAP&WEB

Szanowni Państwo,

w związku z epidemią koronawirusa, niepewność i brak przewidywalności wydarzeń stały się nową codziennością. W efekcie wiele inwestycji, włączając te związane z rozwojem systemów IT, wymaga dodatkowej ostrożności.

Z drugiej strony systemy informatyczne, aby móc wspierać firmy w ich działaniu, muszą być utrzymywane. Co więcej, istnieją rozwiązania, które mogą zwiększyć produktywność firmy i zapewnić jej zrównoważony rozwój w przyszłości.

Czytaj więcej

Pomoc dla przedsiębiorców- aktualne informacje

Drodzy członkowie Europa Forum,
Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłamy informacje dotyczące aktualnej pomocy, o którą mogą ubiegać się przedsiębiorcy.

Polski Fundusz Rozwoju w ramach stworzonej przez rząd Tarczy Antykryzysowej uruchamia nowy program pomocowy skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa.

Czytaj więcej

COVID-19 i tarcza antykryzysowa 2.0. – co wiemy do tej pory?

Szanowni Państwo,

31 marca br. została uchwalona i jeszcze tego samego dnia weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, potocznie określana mianem tarczy antykryzysowej. Tymczasem już w weekend 4 i 5 kwietnia br. opublikowano pierwsze informacje na temat planowanych kolejnych zmian legislacyjnych. Nowy projekt, nazywany tarczą antykryzysową 2.0., trafił pod obrady Sejmu w dniu 7 kwietnia br. Projekt w niemal niezmienionej postaci został przyjęty i przekazany do Senatu w dniu 8 kwietnia br. Senat zajął się projektem w dniu 16 kwietnia br. i wprowadził wiele zmian. Zmiany zostały częściowo uwzględnione przez Sejm, który jeszcze tego samego dnia uchwalił ustawę. Ustawa została podpisana przez Prezydenta i wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu.

Czytaj więcej

Oferta usługi dezynfekcji pomieszczeń

Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa i potrzebami firm w zakresie dezynfekcji, firma członkowska Götz-Gebäudemanagement Sp z o.o. wprowadziła do swojej stałej oferty usługi profesjonalnej dezynfekcji pomieszczeń m.in. biurowych, mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, szpitali, gabinetów lekarskich, szkół, przedszkoli, hal produkcyjnych czy też lokali gastronomicznych.

Prosimy zapoznać się z ofertą.

Czytaj więcej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA
OMÓWIENIE OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWY

COVID-19 i tarcza antykryzysowa

W dniu 31 marca br. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) została podpisana przez Prezydenta RP, opublikowana i weszła w życie.

Poniżej znajdą Państwo podsumowanie rozwiązań zawartych w obowiązującej ustawie z podziałem na konkretne, istotne dla Państwa zagadnienia, przygotowane przez firmę członkowską SDZLEGAL Schindhelm Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp.k.

Czytaj więcej