Działalność

Vereinstätigkeit

EUROPA FORUM powstało w roku 2003 i wywodzi się z dawnego koła gospodarczego działającego przy Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu i jest organizacją gospodarczą łączącą zarówno niemieckie jak i polskie firmy z Dolnego Śląska w jedną sieć wielostronnych powiązań. Patronat honorowy nad Stowarzyszeniem sprawują Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze EUROPA FORUM stanowi stabilną platformę komunikacji dla podmiotów gospodarczych, działających aktywnie na polskim rynku. Chętnie dzielimy się dotychczas zdobytymi doświadczeniami z tymi, którzy chcą się zaangażować w działalność w Polsce. Wspieramy oddziały koncernów, małe i średnie przedsiębiorstwa, firmy rodzinne, osoby wykonujące wolne zawody. Ściśle współpracujemy z instytucjonalnymi partnerami, stowarzyszeniami i innymi jednostkami po obu stronach Odry.

EUROPA FORUM w skrócie:

 • wymiana informacji i doświadczeń podczas comiesięcznych wydarzeń publicznych, które informują o gospodarczym rozwoju w regionu
 • zorientowanie na działanie
 • aktywna sieć przedsiębiorców
 • tematyczne grupy robocze
 • wzajemne wsparcie
 • prezentacje firm
 • platforma komunikacji
 • współpraca z organizacjami gospodarczymi oraz z Niemieckim Konsulatem Generalnym we Wrocławiu

Cele stowarzyszenia:

 • w szczególności wspieranie celów charytatywnych, edukacyjnych, kulturowych lub ochrony środowiska
 • wspieranie działań firm z kapitałem europejskim, przyczyniając się tym samym do rozwoju gospodarczego regionu
 • wspieranie działań z obszaru gospodarki, kultury oraz nauki, organizowanych przez placówki dyplomatyczne krajów członkowskich UE

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 • organizowanie wykładów, seminariów, konferencji, szkoleń
 • wspieranie wydarzeń charytatywnych
 • organizowanie wsparcia w formie stypendiów
 • wspieranie wiedzy dotyczącej polskiej i europejskiej kultury i gospodarki
 • współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi, instytucjami kultury i edukacji, organizacjami naukowymi i mediami.