Komisja rewizyjna

Komisja rewizyjna EUROPA FORUM

Komisja rewizyjna pełni kontrolę nad działalnością stowarzyszenia.

Komisja rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają na pierwszym posiedzeniu przewodniczącego, jego następce oraz prokolanta.

Grzegorz Bobowski

Członek Komisji Rewizyjnej

Mariusz Kubiak

Członek Komisji Rewizyjnej

Do zakresu kompetencji komisji rewizyjnej należą:

  • przeprowadzanie rocznej kontroli czynności finansowych i rzeczowych stowarzyszenia. Kontrola nie obejmuje działalności sądu kolegialnego,
  • przedłożenie zarządu raportów kontrolnych,
  • zwoływanie walne zgromadzenie członków, o ile zarząd nie zwoływał zgromadzenie terminowo lub zgodnie z regulaminem,
  • zwoływanie posiedzenie zarządu; powinno się odbyć w przeciągu 21 dni po złożeniu wniosku,
  • podjęcie uchwały o własnym porządku oraz,
  • składanie sprawozdań do zarządu głównego członków o jego działalności oraz złożenie wniosków ws. odciążenia lub obciążenia oragnów stowarzyszenia lub poszczególnych członków zarządu,
  • żądanie pisemnych i ustnych oświadczeń członków oraz organów stowarzyszenia.