Komisja rewizyjna

Komisja rewizyjna EUROPA FORUM

Komisja rewizyjna pełni kontrolę nad działalnością stowarzyszenia.

Komisja rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają na pierwszym posiedzeniu przewodniczącego, jego następce oraz prokolanta.

dr Lutz Müller

Członek Komisji Rewizyjnej

Falk Schwella

Członek Komisji Rewizyjnej

Carsten Behrmann

Członek Komisji Rewizyjnej

Do zakresu kompetencji komisji rewizyjnej należą:

  • przeprowadzanie rocznej kontroli czynności finansowych i rzeczowych stowarzyszenia. Kontrola nie obejmuje działalności sądu kolegialnego,
  • przedłożenie zarządu raportów kontrolnych,
  • zwoływanie walne zgromadzenie członków, o ile zarząd nie zwoływał zgromadzenie terminowo lub zgodnie z regulaminem,
  • zwoływanie posiedzenie zarządu; powinno się odbyć w przeciągu 21 dni po złożeniu wniosku,
  • podjęcie uchwały o własnym porządku oraz,
  • składanie sprawozdań do zarządu głównego członków o jego działalności oraz złożenie wniosków ws. odciążenia lub obciążenia oragnów stowarzyszenia lub poszczególnych członków zarządu,
  • żądanie pisemnych i ustnych oświadczeń członków oraz organów stowarzyszenia.