Udział Prezydentów Europa Forum w spotkaniu z Wiceprzewodniczącym niemieckiego Bundestagu Thomasem Oppermann

Założyciel Polsko-Niemieckiego Koła Gospodarczego i pierwszy prezydent Europa Forum, pan Michael Korff oraz obecny Prezydent Europa pan Claus Frank wzięli udział w oficjalnym przyjęciu w Konsulacie Generalnym Niemiec we Wrocławiu na zaproszenie Konsula Generalnego Niemiec pana Hansa Jörga Neumanna z okazji wizyty Wiceprzewodniczącego Niemieckiego Bundestagu pana Thomasa Oppermanna.

Czytaj więcej

Witamy nową firmę członkowską –
Wenzel+Wenzel Sp. z o.o.

EUROPA FORUM przedstawia: Wenzel+Wenzel Sp. z o.o.

Z radością informujemy, że do grona firm członkowskich Europa Forum przystąpiła firma Wenzel+Wenzel Sp. z o.o

„Firma architektoniczna Wenzel+Wenzel działająca w Niemczech od ponad 60 lat, otworzyła w roku 2018 swoją pracownię we Wrocławiu. Obecnie tworzymy 10-osobowy zespół i planujemy rozbudować swoją działalność na terenie Polski.

Czytaj więcej

Spotkanie miesięczne Europa Forum Online już za nami!

„Zarządzanie przedsiębiorstwem i proces realizacji usług w dobie pandemii i po jej zakończeniu” to temat spotkania EUROPA FORUM, które odbyło się 25.06.2020r online.

Celem spotkania było dokonanie przeglądu i omówienie sytuacji, w jakiej znaleźli się pracodawcy, managerowie i firmy podczas pandemii. Dyskusja na temat wyzwań i ryzyka z jakim musieli zmierzyć się pracodawcy aby zapewnić sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo pracownikom, ciągłość finansową i realizację usług w dobie pandemii.

Czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie online: Zarządzanie przedsiębiorstwem i proces realizacji usług w dobie pandemii i po jej zakończeniu 25.06.2020 13.00-14:30

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie online, które odbędzie się 25.06.2020 od godz. 13.00-14.30, podczas którego chcemy porozmawiać z przedstawicielami różnych branż gospodarki na temat procesu zarzadzania firmą i realizacją usług w dobie pandemii i po jej zakończeniu.

Czytaj więcej

Zaproszenie: Sąsiedztwo z historią w tle. Barometr Polska-Niemcy 2020, 3 czerwca 2020, 10.00, tansmisja na FB

Zaproszenie: Sąsiedztwo z historią w tle. Barometr Polska-Niemcy 2020, 3 czerwca 2020, 10.00, tansmisja na FB

Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce,
Deutsches Polen-Institut, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
zapraszają na prezentację wyników i debatę

Sąsiedztwo z historią w tle
Jak Polacy i Niemcy postrzegają drugi kraj,
jego społeczeństwo i politykę
Barometr Polska-Niemcy 2020

3 czerwca 2020
Godz. 10.00 – 11.30

Wydarzenie śledzić będzie można na Facebooku
facebook.com/InstytutSprawPublicznychISP

„Prawie każdy Polak był już w Niemczech”, „Polacy doskonale orientują się w sytuacji za Odrą”, „Obraz Polski w Niemczech na pewno się ostatnio popsuł” – to opinie, które można usłyszeć w wielu rozmowach. W naszym badaniu Barometr Polska-Niemcy sprawdziliśmy, czy odzwierciedlają one oceny ogółu społeczeństw.

Barometr Polska-Niemcy, projekt badający wzajemne postrzeganie się Polaków i Niemców, obchodzi w tym roku 20 urodziny. Stwarza to niepowtarzalną szansę śledzenia dynamiki zmian w opiniach na temat drugiego kraju i jego społeczeństwa. I tym razem zadaliśmy wiele pytań, które stawiamy już od 2000 roku, stworzyliśmy też nowe, oddające aktualne wyzwania we wzajemnych relacjach. Tym razem obok poszukiwania związków pomiędzy opiniami respondentów a ich preferencjami politycznymi, analizujemy także powiązania pomiędzy tymi ocenami a mediami, z których badani czerpią swoją wiedzę o polityce.

Czytaj więcej

Polska stała się piątym co do wielkości partnerem handlowym Niemiec

Początek roku przyniósł wzrost we wzajemnych obrotach handlowych rzędu 6,6 proc., przez co bilans handlowy z Niemcami osiągnął pułap 21 mld euro.

Bilans handlowy z Niemcami osiągnął pułap 21 mld euro. Od 20 lat RFN pozostaje pierwszym partnerem handlowym Polski. Udział Niemiec w polskim eksporcie ogółem, wg danych wstępnych w 2019 r., wyniósł 27,59 proc. a w imporcie 28,21 proc.

Według informacji Ministerstwa Rozwoju utrzymująca się od kilku lat wysoka dynamika handlu związana była z rosnącymi poddostawami dla eksportowych działów gospodarki Niemiec i poprawą ich konkurencyjności, związaną z wysokim kursem euro wobec złotego. Na uwagę zasługuje wysokie (dla Polski dodatnie) saldo handlu z Niemcami.

Strona niemiecka wykazuje natomiast w swoich danych dodatnie dla siebie saldo w handlu z Polską (w 2017 r. 16,3 mld euro), co wiąże się z zaliczaniem do eksportu Niemiec dostaw do Polski z krajów trzecich, odprawianych celnie w Niemczech. W strukturze wymiany towarowej z Niemcami dominowały: wyroby przemysłu elektromaszynowego (ok. 40 proc.), w tym pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria.

Czytaj więcej

Zaproszenie na wydarzenia

Drodzy członkowie Forum Europa,

Firma członkowska SenfkornReisen Alfred Theisen z Görlitz – chciałaby zwrócić Państwa uwagę i serdecznie zaprosić na następujące wydarzenia: bal, który odbędzie się w dniu 14 listopada 2020 r. w Pałacu Wiechlice.

„Cieszymy się, że możemy spędzić z Państwem wspaniały wieczór balowy w miłej atmosferze.

Szczegóły znajdą Państwo w załączonej ulotce

Czytaj więcej

Pomoc dla przedsiębiorców- aktualne informacje

Drodzy członkowie Europa Forum,
Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłamy informacje dotyczące aktualnej pomocy, o którą mogą ubiegać się przedsiębiorcy.

Polski Fundusz Rozwoju w ramach stworzonej przez rząd Tarczy Antykryzysowej uruchamia nowy program pomocowy skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa.

Czytaj więcej

COVID-19 i tarcza antykryzysowa 2.0. – co wiemy do tej pory?

Szanowni Państwo,

31 marca br. została uchwalona i jeszcze tego samego dnia weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, potocznie określana mianem tarczy antykryzysowej. Tymczasem już w weekend 4 i 5 kwietnia br. opublikowano pierwsze informacje na temat planowanych kolejnych zmian legislacyjnych. Nowy projekt, nazywany tarczą antykryzysową 2.0., trafił pod obrady Sejmu w dniu 7 kwietnia br. Projekt w niemal niezmienionej postaci został przyjęty i przekazany do Senatu w dniu 8 kwietnia br. Senat zajął się projektem w dniu 16 kwietnia br. i wprowadził wiele zmian. Zmiany zostały częściowo uwzględnione przez Sejm, który jeszcze tego samego dnia uchwalił ustawę. Ustawa została podpisana przez Prezydenta i wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu.

Czytaj więcej

Oferta usługi dezynfekcji pomieszczeń

Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa i potrzebami firm w zakresie dezynfekcji, firma członkowska Götz-Gebäudemanagement Sp z o.o. wprowadziła do swojej stałej oferty usługi profesjonalnej dezynfekcji pomieszczeń m.in. biurowych, mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, szpitali, gabinetów lekarskich, szkół, przedszkoli, hal produkcyjnych czy też lokali gastronomicznych.

Prosimy zapoznać się z ofertą.

Czytaj więcej