Walne Zgromadzenie Członków EF w dniu 15.03.2018 już za nami

15 marca odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Europa Forum. Na posiedzeniu wybrano gremia na nową kadencję. Zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim gremiom które wspierały pracę stowarzyszenia, ponadto oprócz retrospekcji działań z ubiegłego roku przedstawiono tez strategię i plany na rok bieżący. Zgromadzeniu za okazane zaufanie a wszystkim którzy aktywnie wspierali nasze dążenia i działania dla dobra stowarzyszenia – serdecznie dziękujemy!

W ramach spotkania swoje portfolio zaprezentowała tego wieczoru firma członkowska Stieblich Hallenbau GmbH – której dziękujemy również za wsparcie jako sponsor spotkania (prezentacja ‘Przemysłowe budynki pod klucz’ LINK).

Zarząd na kadencję III.2018-III.2019:

Claus Frank – Prezes

Dirk Bergmann – Wiceprezes

Michael Korff – Członek zarządu (Prezes-założyciel)

Horst Gebhard – Skarbnik

Szymon Oprzalski – Sekretarz

Uwe Stieblich – Członek zarządu

Hendrik Otto – Członek zarządu

Komisja rewizyjna na kadencję III.2018-III.2019
Dr. Lutz Müller
Falk Schwella
Carsten Behrmann

Komisja rewizyjna na kadencję III.2018-III.2019
Peter Klinkert
Tomasz Kwaterski
Falk Rohmberger

W związku z obowiązkami zawodowymi p. Aleksandra Ciecierzyńska wystąpiła z zarządu – funkcje sekretarza w zarządzie EF pełni teraz mec. Szymon Oprzalski. Gorąco dziękujemy za silne zaangażowanie w ubiegłych latach!

Agenda Zgromadzenia Walnego

Galeria zdjęć

 

Nasz Partner Hotelowy 2018