Członkowie zwyczajni / Osoby prywatne

Lista naszych członków zwyczajnych lub prywatnych składa się jak następująco:

Pan Horst Döring
Członek od: 10.2018

Pan Adam Orylski
Członek od: 01.2014

Pani Anna Sikorska
Członek od: 11.2002

Pan Arnd Petersen
Członek od: 03.2005

Pan Bernhard Wenk
Członek od: 07.2012

Pan Dag van Kappherr
Członek od: 02.2004

Pan Franciszek Grześków
Członek od: 05.2003

Pan Hartmut Wilhelm
Członek od: 12.2012

Pan Hendrik Otto
Członek od: 01.2016

Pan Jarosław Garstka
Członek od: 06.2003

Pan Jürgen Prühs
Członek od: 03.2003

Pan Karl-Heinz Clauss
Członek od: 01.2010

Pan Michael Grimm
Członek od: 02.2018

Pan Roy Heynlein
Członek od: 11.2003

Pani Teresa Kujawińska-Werner
Członek od: 09.2003

Pan Achim Baumeister
Członek od: 08.2020

Pan Peter Klinkert
Członek od: 01.2021