Członkowie zwyczajni / Osoby prywatne

Lista naszych członków zwyczajnych lub prywatnych składa się jak następująco:

Pan Bogdan Molik
Członek od: 01.2023

Pan Gerald Zilian
Członek od: 01.2022

Pan Manfred Kirchner
Członek od: 02.2022

Pani Agnieszka Ceglarska
Członek od: 06.2022

Pan Horst Döring
Członek od: 10.2018

Pan Adam Orylski
Członek od: 01.2014

Pani Anna Sikorska
Członek od: 11.2002

Pan Arnd Petersen
Członek od: 03.2005

Pan Dag van Kap-herr
Członek od: 02.2004

Pan Franciszek Grześków
Członek od: 05.2003

Pan Jarosław Garstka
Członek od: 06.2003

Pan Jürgen Prühs
Członek od: 03.2003

Pan Karl-Heinz Clauss
Członek od: 01.2010

Pan Roy Heynlein
Członek od: 11.2003

Pani Teresa Kujawińska-Werner
Członek od: 09.2003

Pan Achim Baumeister
Członek od: 08.2020

Pan Peter Klinkert
Członek od: 01.2021

Pan Richard Widmann
Członek od: 04.2023

Pan Thomas Guddat
Członek od: 07.2023

Pan Tomasz Waszkiewicz
Członek od: 01.2024