Niemiecki przemysł odrobił już ponad trzy czwarte strat spowodowanych pandemią.

Die deutsche Industrie hat bereits mehr als drei Viertel der durch die Pandemie verursachten Verluste wieder wettgemacht.

Produkcja niemieckiego przemysłu zwiększyła się w październiku w porównaniu z wrześniem o 3,2 proc., co oznacza utrzymanie się jej trendu wzrostowego przez szósty kolejny miesiąc – poinformował w poniedziałek Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) z siedzibą w Wiesbaden.

Jest to znacznie więcej niż będące średnią wcześniejszych prognoz 1,6 proc. – podkreśla agencja dpa. Według przytoczonej przez nią opinii szefa działu niemieckiej koniunktury w Instytucie Gospodarki Światowej (IfW) Nilsa Jannsena, po dwóch latach spadku produkcja przemysłowa może stać się ponownie filarem ekonomicznego ożywienia. Dzięki notowanym nieprzerwanie od maja przyrostom odrobiła już ponad trzy czwarte doznanych w efekcie pandemii strat.

Szczególnie dobre wyniki miał w październiku przemysł samochodowy, którego produkcja wzrosła w porównaniu z miesiącem poprzednim o 9,9 proc.

Czytaj więcej

Drugie uderzenie pandemii w gospodarkę UE. Bruksela temperuje prognozy co do wychodzenia z koronakryzysu.

Zweite Pandemie-Welle bremst EU-Wirtschaft Die Corona-Wirtschaftskrise wird sich laut der neuen EU-Prognose länger hinziehen als gedacht.

Niemcy i Polska jako jedyne z większych krajów UE do końca 2022 r. powrócą lub przekroczą poziom PKB sprzed pandemii – mówi komisarz UE ds. gospodarczych Paolo Gentiloni.

Komisja Europejska ogłosiła swe jesienne prognozy gospodarcze, które w przypadku wielu krajów Unii są nieco mniej dramatyczne dla obecnego roku w porównaniu z poprzednimi przewidywaniami z lipca, ale jednocześnie rozciągają przewidywaną unijną odbudowę PKB po koronakryzysie na ponad dwa kolejne lata.

Bardzo mocne odbicie gospodarcze ostatniego lata zostało przerwane odrodzeniem się pandemii. Wzrost gospodarczy znów ugrzęźnie w czwartym kwartale, by ruszyć w górę dopiero w pierwszym kwartale 2021 r. – powiedział Paolo Gentiloni, komisarz UE ds. gospodarczych.

Czytaj więcej

Mercedes rozpoczyna produkcję baterii w Jaworze

Mercedes startet Batterieproduktion in Jawor/Jauer

Fabryka silników Mercedes-Benz Manufacturing Polska w Jaworze na Dolnym Śląsku uruchomiła pod koniec września pierwszą z trzech linii produkcyjnych akumulatorów trakcyjnych.

Jak ogłosiła firma w piątek, w dłuższej perspektywie zakład będzie produkował 100 000 akumulatorów rocznie dla pojazdów hybrydowych i w pełni elektrycznych. Prezes Andreas Schenkel ogłosił, że pozostałe dwie linie produkcyjne zostaną uruchomione w pierwszym kwartale 2021 roku.

W ciągu ostatnich czterech lat Grupa Daimler zainwestowała ponad 3 mld PLN (667 mln EUR) w zakład produkcyjny w Jaworze, który zajmuje powierzchnię 50 hektarów. Podstawową działalnością firmy jest produkcja czterocylindrowych silników benzynowych i wysokoprężnych do samochodów osobowych Mercedes-Benz. Od momentu uruchomienia w listopadzie 2019 roku w Jaworze wyprodukowano już prawie 60 000 silników diesla, docelowo 500 000 jednostek napędowych rocznie. Zakład zatrudnia 1000 osób, z czego 40% to kobiety. Kolejne 300 pracowników ma jeszcze zostać zatrudnionych.

Czytaj więcej

Polska stała się piątym co do wielkości partnerem handlowym Niemiec

Początek roku przyniósł wzrost we wzajemnych obrotach handlowych rzędu 6,6 proc., przez co bilans handlowy z Niemcami osiągnął pułap 21 mld euro.

Bilans handlowy z Niemcami osiągnął pułap 21 mld euro. Od 20 lat RFN pozostaje pierwszym partnerem handlowym Polski. Udział Niemiec w polskim eksporcie ogółem, wg danych wstępnych w 2019 r., wyniósł 27,59 proc. a w imporcie 28,21 proc.

Według informacji Ministerstwa Rozwoju utrzymująca się od kilku lat wysoka dynamika handlu związana była z rosnącymi poddostawami dla eksportowych działów gospodarki Niemiec i poprawą ich konkurencyjności, związaną z wysokim kursem euro wobec złotego. Na uwagę zasługuje wysokie (dla Polski dodatnie) saldo handlu z Niemcami.

Strona niemiecka wykazuje natomiast w swoich danych dodatnie dla siebie saldo w handlu z Polską (w 2017 r. 16,3 mld euro), co wiąże się z zaliczaniem do eksportu Niemiec dostaw do Polski z krajów trzecich, odprawianych celnie w Niemczech. W strukturze wymiany towarowej z Niemcami dominowały: wyroby przemysłu elektromaszynowego (ok. 40 proc.), w tym pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria.

Czytaj więcej

Prognoza 19/20 – Polski eksport do Niemiec nadal rośnie

Dane Federalnego Urzędu Statystycznego z Wiesbaden na temat wzrostu importu polskich produktów do Republiki Federalnej Niemiec – wyraźnie wskazują na dalszy pozytywny wzrost handlu. Ogólnie rzecz biorąc, skala importu od 2018 r. wzrosła o 8,14 % w porównaniu z 2017 r.

Wzrost importu z Polski do Niemiec nie jest związany ze zmianami politycznymi czy też kulturowymi. Pozytywny bilans ekonomiczny pomiędzy Niemcami a Polską jest raczej wynikiem wieloletniej współpracy pomiędzy państwami. Otwarcie rynku w ramach Unii Celnej i wzmocnienie wolnego europejskiego handlu po przystąpieniu do UE w roku 2004 przyczyniło się do uzyskania obecnie znanych wskaźników.

Najpopularniejszym towarem handlowym pomiędzy Polską i Niemcami w 2018 r. były:

Czytaj więcej

Polski cud gospodarczy ostatnich 30 lat

Das polnische Wirtschaftswunder der letzten 30 Jahre

Polska doświadczyła cudu gospodarczego od 1989 r., który można porównać tylko z kilkoma innymi międzynarodowymi sukcesami. Polska gospodarka jest jednym z największych sukcesów w Europie. Polska gospodarka rozwijała się jeszcze szybciej niż gospodarka azjatyckich tygrysów w ciągu ostatnich 30 lat. Nawet Korea Południowa, Singapur i Tajwan nie mogły się pochwalić tak szybkim wzrostem.

Polska od początku miała bardzo złą pozycję startową. Przez większość swojej ponad 1000-letniej historii Polska była ekonomicznym karłem na obrzeżach europejskich gigantów gospodarczych. W rezultacie w Polsce zarabiano mniej na początku lat 90. niż na Ukrainie, Surinamie czy Gabonie. Gospodarka Polski w tamtym czasie wyglądała bardziej niż ponuro.

Czytaj więcej

Wybory europejskie, niedziela, 26 maja 2019 – tymrazemglosuje.eu

Wybory europejskie w maju 2019 r. będą miały kluczowe znaczenie – obywatele i obywatelki Europy zadecydują, jak będzie wyglądała Europa w nadchodzących latach. Parlament Europejski rozpoczął w związku z tym instytucjonalną, ponadpartyjną kampanię informacyjną „Tym razem głosuję“, mającą na celu wsparcie demokratycznego zaangażowania w nadchodzących wyborach europejskich.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się ze szczegółami tej kampanii na stronie internetowej tymrazemglosuje.eu. Tym razem nie wystarczy tylko mieć nadziei na lepszą przyszłość – tym razem wszyscy musimy wziąć za nią odpowiedzialność.

Czytaj więcej

Trwają prace nad kolejną dużą inwestycją Daimler AG w Polsce

Fabryka silników Mercedes-Benz w Jaworze nie jest jedyną inwestycją Daimler AG w Polsce. Równocześnie trwają też prace nad rozbudową centrum logistycznego Mercedes-Benz „LC Warszawa” zlokalizowanego w Ołtarzewie pod Warszawą.

Rozbudowa prowadzona jest przez Daimler Real Estate wraz z Mercedes-Benz Polska, a inwestycja obejmuje budowę nowej hali magazynowej wraz z zapleczem biurowym i socjalnym. Jej powierzchnia będzie wynosić około 15.000 metrów kwadratowych, czyli sama nowa część centrum logistycznego będzie ponad 60% większa od poprzedniej, oddanej do użytku w 2001 roku. Za projekt architektoniczny oraz nadzór nad budową odpowiedzialna jest firma Bilfinger Tebodin Poland Sp. z o.o. a generalne wykonawstwo zostało powierzone firmie KAJIMA Poland Sp. z o.o. Prace budowlane rozpoczęły się 4 czerwca 2018, a zakończenie inwestycje planowane jest na koniec stycznia 2019.

LC Warszawa zaopatruje w oryginalne części zamienne Mercedes-Benz sieć dealerską w Polsce, na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie i Estonii. Nowa inwestycja bez wątpienia pozwoli jeszcze sprawniej dostarczać oryginalne części zamienne do dealerów w tej części Europy.

INTERREG PL-SN 2014-2020 | NOWE NABORY

INTERREG POLSKA-SAKSONIA 2014-2020 | NOWE NABORY

 

Komitet Monitorujący Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 zatwierdził terminy najbliższych naborów na wnioski projektowe. Nabór w III osi – „Edukacja transgraniczna” odbędzie się w terminie 9 kwietnia – 29 czerwca 2018 r.  Natomiast wnioski na projekty  w IV osi „Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny” można składać w terminie 29 maja – 29 czerwca 2018 r. W ramach naborów do dyspozycji potencjalnych beneficjentów przeznaczono całą dostępną alokację – blisko 8,7 mln EUR, tj. 4,5 mln* EUR dla projektów w III osi priorytetowej oraz 4,2 mln* EUR w IV osi priorytetowej.

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem generatora on-line . Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 zorganizuje szkolenia oraz spotkania konsultacyjne  dotyczące zasad aplikowania o środki.

Czytaj więcej

Zaproszenie na konferencję i targi

Zaproszenie na konferencję i targi

Szanowni Państwo,

Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki (WFS) chciałaby zwrócić uwagę na dwa interesujące wydarzenia w Saksonii, w regionie Chemnitz-Zwickau, tradycyjnym i silnym rejonie branży maszynowej w Saksonii.

19-20.04.2018 odbędzie się w Chemnitz druga już Polsko-Niemiecka Konferencja Bridge. (pierwsza miała miejsce w 2016 r. w Opolu). Po stronie saksońskiej organizatorami są Federal Cluster of Exellence MERGE i Chemnitz University of Technology. Do udziału zapraszamy polskie przedsiębiorstwa oraz instytucje badawcze i rozwojowe. Celem organizatorów jest wymiana doświadczeń dotyczących międzyregionalnych innowacji i technologii.

Czytaj więcej