Walne Zgromadzenie Członków EF 2022

EF – Walne Zgromadzenie Członków EF 31.03.2022

31 marca 2022 obradowało po raz kolejny Walne Zebranie Członków Europa Forum. Podczas zebrania zostało przedstawione szczegółowe sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2021 wraz z planem na rok 2022, sprawozdanie finansowe za rok 2021 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za rok 2021.

W trakcie obrad udzielono też absolutorium członkom organów stowarzyszenia za ubiegły rok oraz wybrano członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na nową kadencję.

Spotkanie licznie przybyłych członków było też okazją do zaprezentowania, w jaki sposób partnerzy oraz członkowie stowarzyszenia (m.in. Krzyżowa Music, hotel Double Tree by Hilton, Port Lotniczy we Wrocławiu) angażują się w pomoc mieszkańcom Ukrainy, którzy uciekając przed wojną, dotarli na teren Wrocławia i Dolnego Śląska.

Podczas spotkania pożegnano również panią Agnieszkę Ceglarską, która wkrótce przestanie pełnić funkcję Dyrektora Biura Europa Forum.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w roku 2021 aktywnie wspierali cele i działania Stowarzyszenia EUROPA FORUM!

Zarząd EUROPA FORUM 2022-2023
Claus Frank – Prezes
Lucyna Schumacher-Gebhard – Wiceprezes
Hendrik Otto -Skarbnik
Wojciech Baucz – Sekretarz
Dirk Bergmann – Członek Zarządu
Andreas Büchner- Członek Zarządu
Magdalena Kotlarz – Członek Zarządu
Jochen Schramm – Członek Zarządu
Uwe Stieblich – Członek Zarządu
Agnieszka Szostak-Czajowska – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna 2022-2023
Carsten Behrmann
Dr. Lutz Müller
Falk Schwella

Sąd Koleżeński 2022-2023
Michael Grimm
Andreas Pohling
Norbert Fox

Galeria zdjęć: