Informacje o firmie

Wydawca:
EUROPA FORUM Stowarzyszenie
Plac Solny 4
50-060 Wrocław / PL

Tel. : +48 71 342 04 35
Fax: +48 71 342 05 58

E-mail: info(at)ef.com.pl
Strona internetowa: europa-forum.org


Redakcja:
Anna Dzierżanowska-Łuczyn
e-mail: anna.dzierzanowska-luczyn@ef.com.pl


E-maile i notki prasowe prosimy nadsyłać na adres:
info(at)ef.com.pl


Wpis do KRS:
Stowarzyszenie “EUROPA FORUM”
KRS: 0000153478
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy


NIP:
PL8992482614


Urząd Skarbowy:
Wrocław Stare Miasto
ul. Inowrocławska 4
53-654 Wrocław


Konta bankowe:
BNP PARIBAS
Konto PLN: 21 1600 1462 1824 2452 7000 0001 (PLN)
Konto EUR: 91 1600 1462 1824 2452 7000 0002 (EUR)
IBAN: PL | BIC Code: PPABPLPK


Osoby upoważnione:

Prezes:
Claus Frank
getsix Polska Sp. z o. o.

Kierownik biura:
Anna Dzierżanowska-Łuczyn
EUROPA FORUM e.V.


Prawa autorskie:

Zawartość tej strony (wszystkie teksty, zdjęcia i elementy graficzne) jest chroniona prawem autorskim. Korzystanie z fragmentów lub całej strony stanowi naruszenie praw autorskich. Wykorzystanie całości lub części treści w celach komercyjnych (kopiowanie i/lub włączanie do systemów informatycznych w celu dalszego przekazywania) jest zabronione bez zezwolenia EUROPA FORUM.

Ta strona zawiera wyłącznie informacje o charakterze ogólnym. Żadna z informacji zawartych na tej stronie nie jest przeznaczona do udzielania porad prawnych.

Usługi świadczone przez EUROPA FORUM są skierowane wyłącznie do przedsiębiorców zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Oferty prezentowane na naszej stronie internetowej odnoszą się wyłącznie do dwukierunkowego handlu profesjonalnego (Business to Business).