Formy członkostwa i składki

Rodzaje członkostwa w EUROPA FORUM:

1. Członkstwo zwyczajne

Zwyczajne członkostwo przewidziane jest dla osób fizycznych nie reprezentujących podmiotu gospodarczego. Roczna składka wynosi PLN 600,–.

2. Członkostwo wspierające

Członkostwo wspierające przewidziane jest dla firm/przedsiębiorstw tudzież osób prawnych.

Roczna składka członkowska dla podmiotów wspierających wynosi PLN 2.700,–. Dodatkowo składka dla osoby reprezentującej firmę wynosi PLN 10,–.

3. Członkostwo Premium jako specjalna forma członkostwa wspierającego

Ekskluzywna oferta dotycząca współpracy z firmami członkowskimi zrzeszonymi w EUROPA FORUM.

W ramach członkostwa typu Premium gwarantujemy Państwa firmie na okres 12 miesięcy:

  • skierowanie szczególnej uwagi na obecność firmy w życiu i społeczności EUROPA FORUM
  • szereg przywilejów i korzyści
  • wyłączność branżowa w gronie firm członkowskich typu Premium

Oferta zakłada możliwość indywidualnych ustaleń dot. nowych form promocji i prezentacji portfolio firmy, ponadto opcje związane do dostępnością dalszych usług bez ponoszenia dodatkowych kosztów. m.in.:

  • możliwość prezentacji Państwa firmy i/lub produktów
  • wskazanie firmy jako sponsora
  • reklama w ramach publikacji EUROPA FORUM
  • inne przywileje