TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0. – OMÓWIENIE PROJEKTU ZMIAN DO OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWY

Aktualizacja z dnia 4.05.2020

Szanowni Państwo,

Niniejszym pragniemy przekazać Państwu aktualne podsumowanie obowiązujących rozwiązań prawnych, wprowadzonych mocą tarcz antykryzysowych 1.0. i 2.0., z podziałem na konkretne, istotne dla Państwa zagadnienia.

Rozwiązania zostały oznaczone kolorem czarnym, natomiast zmiany i uzupełnienia, proponowane w ustawie o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwanej obecnie tarczą antykryzysową 3.0., zaznaczono na czerwono. Dodatkowo kursywą wskazano na zmiany przewidywane „ustawą o dopłatach”, która jednak nadal nie została uchwalona, a nawet w ostatecznej wersji przekazana Sejmowi.

Niniejsza aktualizacja została przygotowana i udostępniona przez naszą firmę członkowską kancelarię prawną SDZLEGAL Schindhelm.

Dokument do pobrania