TARCZA ANTYKRYZYSOWA
OMÓWIENIE OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWY

COVID-19 i tarcza antykryzysowa

W dniu 31 marca br. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) została podpisana przez Prezydenta RP, opublikowana i weszła w życie.

Poniżej znajdą Państwo podsumowanie rozwiązań zawartych w obowiązującej ustawie z podziałem na konkretne, istotne dla Państwa zagadnienia, przygotowane przez firmę członkowską SDZLEGAL Schindhelm Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp.k.

DOKUMENT

Poniżej znajdą państwo linki ułatwiające wyszukiwanie odpowiedniego rodzaju wsparcia dla przedsiębiorców:

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tarcza_przedsiebiorcy_all_biznes_gov

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371