COVID-19 i tarcza antykryzysowa 4.0. – omówienie obowiązującej ustawy

Szanowni Państwo,

nasza firma członkowska Zespół SDZLEGAL Schindhelm regularnie informuje Państwa o kolejnych projektach rządowych określanych mianem tarcz antykryzysowych.

W dniu 31 marca br. została uchwalona i jeszcze tego samego dnia weszła w życie tarcza antykryzysowa 1.0. W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie zaczęła tarcza antykryzysowa 2.0. Natomiast już w dniach 28-29 kwietnia 2020 r. opublikowano projekty kolejnych ustaw, w tym ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa (tarcza antykryzysowa 3.0.) weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r. Zostały też zakończone prace nad kolejną ustawą. Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 została ostatecznie uchwalona w dniu 19 czerwca 2020 r.

TUTAJ znajdą Państwo podsumowanie obowiązujących już rozwiązań prawnych, wprowadzonych mocą tarcz antykryzysowych 1.0., 2.0. i 3.0., z podziałem na konkretne, istotne dla Państwa zagadnienia. Rozwiązania te oznaczono kolorem czarnym. Natomiast zmiany i uzupełnienia w ustawie o dopłatach, zwanej tarczą antykryzysową 4.0. na czerwono.