INTERREG PL-SN 2014-2020 | NOWE NABORY

INTERREG POLSKA-SAKSONIA 2014-2020 | NOWE NABORY

 

Komitet Monitorujący Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 zatwierdził terminy najbliższych naborów na wnioski projektowe. Nabór w III osi – „Edukacja transgraniczna” odbędzie się w terminie 9 kwietnia – 29 czerwca 2018 r.  Natomiast wnioski na projekty  w IV osi „Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny” można składać w terminie 29 maja – 29 czerwca 2018 r. W ramach naborów do dyspozycji potencjalnych beneficjentów przeznaczono całą dostępną alokację – blisko 8,7 mln EUR, tj. 4,5 mln* EUR dla projektów w III osi priorytetowej oraz 4,2 mln* EUR w IV osi priorytetowej.

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem generatora on-line . Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 zorganizuje szkolenia oraz spotkania konsultacyjne  dotyczące zasad aplikowania o środki.

Dodatkowe informacje, szczegółowe warunki naborów oraz pomocne dokumenty i link do generatora wniosków zostaną udostępnione na stronie internetowej programu: www.plsn.eu, w terminie naborów .

Harmonogram naborów wniosków w ramach PW INTERREG Polska-Saksonia w 2018…

*środki dostępne na dzień 29.03.2018

W razie pytań Wspólny Sekretariat jest do Państwa dyspozycji.

 

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Wspólny Sekretariat

Centrum Projektów Europejskich

50-126 Wrocław

tel. +48 71 758 0937

fax. +48 71 758 0916

kontakt: katarzyna.patrzalek@plsn.eu