Prognoza 19/20 – Polski eksport do Niemiec nadal rośnie

Dane Federalnego Urzędu Statystycznego z Wiesbaden na temat wzrostu importu polskich produktów do Republiki Federalnej Niemiec – wyraźnie wskazują na dalszy pozytywny wzrost handlu. Ogólnie rzecz biorąc, skala importu od 2018 r. wzrosła o 8,14 % w porównaniu z 2017 r.

Wzrost importu z Polski do Niemiec nie jest związany ze zmianami politycznymi czy też kulturowymi. Pozytywny bilans ekonomiczny pomiędzy Niemcami a Polską jest raczej wynikiem wieloletniej współpracy pomiędzy państwami. Otwarcie rynku w ramach Unii Celnej i wzmocnienie wolnego europejskiego handlu po przystąpieniu do UE w roku 2004 przyczyniło się do uzyskania obecnie znanych wskaźników.

Najpopularniejszym towarem handlowym pomiędzy Polską i Niemcami w 2018 r. były:

Polska → Niemcy Niemcy → Polska
Pojazdy silnikowe i ich części Maszyny
Inne towary Pojazdy silnikowe i ich części
Żywność i pasza Produkty chemiczne
Maszyny Urządzenia do przetwarzania danych itp.

Sieć: Autostrada
Najpopularniejszym sposobem transportu towarów jest transport lądowy. Autostrady, które łączą oba kraje, są codziennie wykorzystywane do dostarczania towarów handlowych bez żadnych przeszkód. Preferowanym środkiem transportu są samochody ciężarowe. Ciężarówka z czterema osiami osiąga łączną wagę 40 ton. Mniej niż ok. 13 ton masy własnej, możliwa jest ładowność 27 ton. Na 27 ton ładunku nie składa się wyłącznie towar, ale również następujące elementy:

  • środek transportu (paleta)
  • materiał opakowaniowy (kartony, folie, materiały izolacyjne)
  • zabezpieczenia transportowe (szyny bezpieczeństwa, pasy napinające)
  • urządzenia transportowe do załadunku i rozładunku (np. wózek paletowy)
  • pozostałe

Prognoza 2020:
Obecne prognozy wskazują na dalszy wzrost wolumenu wymiany handlowej w obu krajach. Według danych niemieckiego przedstawicielstwa w Polsce na temat gospodarki i polityki środowiskowej, w pierwszej połowie 2019 r. więcej niemieckich firm prowadziło handel z Polską niż z Wielką Brytanią. Po raz pierwszy zwiększono również wolumen handlu o 5% do ponad 60 mld euro.

Ważną rolę odgrywa nie tylko wymiana cennych produktów gospodarczych, ale także transport przez oba kraje. Polska wykorzystuje Niemcy jako kraj tranzytowy do Europy Zachodniej. Z drugiej strony, Polska oferuje możliwość mostu do Europy Wschodniej dla transportu niemieckich towarów.

Quelle: polen-heute.de
Tłumaczenie na język polski: Biuro EF