Lutowe spotkanie miesięczne Europa Forum już za nami

W dniu 24.02.2022 członkowie oraz sympatycy Europa Forum mogli po raz kolejny wziąć udział w spotkaniu miesięcznym zorganizowanym wspólnie z Biurem Saksonii.

Tematem spotkania była architektura oraz jej wzajemne przenikanie się z naszym życiem. Postrzegana w ten sposób architektura jest wyrazem rozwoju społecznego: budowle odzwierciedlają ekonomiczne, socjalne, kulturowe i polityczne cechy danej epoki. Sposób, w jaki wznosimy budynki ukazuje, jak pojmujemy rzeczywistość i co traktujemy w niej jako szczególnie ważne.

Pierwszy wykład, wygłoszony przez dr Jerzego Ilkosza, Dyrektora wrocławskiego Muzeum Architektury oraz badacza architektury modernizmu przeniósł nas w lata 1900-1932. Wrocław w trzech pierwszych dekadach XX wieku był jednym z ważniejszych ośrodków innowacyjnej architektury w Niemczech. W powstałych wtedy tu budowlach i projektach znajduje swe odzwierciedlenie, ukształtowana przez szybkie zmiany i różnorodne wpływy, historia architektury tych dziesięcioleci. We Wrocławiu pracowali zarówno przez dłuższy czas, jak i nad pojedynczymi projektami, tak znakomici architekci, jak np. Max Berg, Hans Poelzig, Ernst May, Erich Mendelsohn, Adolf Rading czy Hans Scharoun. Uczestnicy spotkania mogli podczas prezentacji podziwiać szereg fascynujących zdjęć i szkiców domów towarowych, biurowców, wieżowców, nowatorskich budowli w konstrukcji żelbetowej (Hala Stulecia, Hala Targowa), nowoczesnych i praktycznie zaaranżowanych osiedli mieszkaniowych z początku XX-ego wieku.

Po tym krótkim wykładzie pani Daria Kieżun, prezeska wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich przedstawiła historię, cele oraz działalność SARP-u. Wrocławski oddział SARP, jeden z największych w kraju, dba o jakość architektury i środowiska, tworzy warunki dla rozwoju twórczości architektonicznej oraz prowadzi działalność edukacyjną, naukową, oświatową i kulturalną a także organizuje konkursy architektoniczne (również we współpracy z kolegami ze Stowarzyszenia Architektów Niemieckich (Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA e.V.) Jedną z ważniejszych i bardziej znaczących imprez cyklicznych jest DOA – Dolnośląski Festiwal Architektury. SARP prowadzi też niezwykle bogatą i spójną graficznie działalność wydawniczą.

O tym, że architektura stoi w centrum zainteresowania także historyków sztuki, mogliśmy się przekonać podczas wykładu pani Katarzyny Sonntag, mgr historii sztuki z Drezna, którą swoje wystąpienie poświęciła tematyce Drezna i Wrocławia. Mogliśmy przekonać się, że rozwój i historia budownictwa obu miast była podobna, a dramatyczne wydarzenia ostatniej wojny światowej odcisnęły swoje piętno na obu metropoliach. I chociaż zarówno Wrocław jak i Drezno musiały zmierzyć się z podobną skalą zniszczeń wojennych, to każde z tych miast zrobiło to w inny sposób. Pani Sonntag na licznych przykładach pokazała wyraźnie, w jakim stopniu aspekty polityczne, historyczne i społeczne wpłynęły na tożsamość tych miast.
EUROPA FORUM serdecznie dziękuje wszystkim prelegentom za niezwykle ciekawe wystąpienia.

Save the date:
31.03.2022 – Walne Zebranie Członków


Galeria zdjęć:

© Quelle: Agata Władyczka/Rechte: SMJusDEG
Zdjęcia zostały nam udostępnione przez Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonii.