Zaproszenie na spotkanie miesięczne EF 24.02.2022

Szanowni Członkowie oraz Goście Stowarzyszenia,
Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze EUROPA FORUM wraz z Biurem Saksonii we Wrocławiu serdecznie zapraszają na spotkanie, którego mottem jest cytat:

„Architektura powinna być zwierciadłem życia i czasu“
Walter Gropius

Spotkanie odbędzie się w czwartek 24 lutego 2022 r. o godz. 18.00 w siedzibie partnera EUROPA FORUM:

Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia
Pl. Wolności 4 (Forum Maxa Borna)
50-071 Wrocław

Parking za budynkiem opery lub parking podziemny NFM.

Szczegółowy program znajdą Państwo w załączniku. PROGRAM

Współczesny człowiek otoczony jest nieustannie przez architekturę, zarówno w postaci konkretnych budowli jak i dziedziny sztuki, która bardzo mocno determinuje życie codzienne. Architektura łączy bowiem ściśle ze sobą techniki budowania i metody produkcji materiałów z intelektualno-twórczymi umiejętnościami człowieka.

Architektura jest także wyrazem rozwoju społecznego: budowle odzwierciedlają ekonomiczne, socjalne, kulturowe i polityczne cechy danej epoki. Sposób, w jaki wznosimy budynki ukazuje, jak pojmujemy rzeczywistość i co traktujemy w niej jako szczególnie ważne.

Nasze lutowe spotkanie miesięczne w całości poświęcone jest architekturze.

Nasze spotkanie rozpocznie dr Jerzy Ilkosz, Dyrektor wrocławskiego Muzeum Architektury oraz badacz architektury modernizmu wykładem na temat architektury Wrocławia w latach 1900-1932. Wrocław w trzech pierwszych dekadach XX wieku był jednym z ważniejszych ośrodków innowacyjnej architektury w Niemczech.

W powstałych wtedy tu budowlach i projektach znajduje swe odzwierciedlenie, ukształtowana przez szybkie zmiany i różnorodne wpływy, historia architektury tych dziesięcioleci. We Wrocławiu pracowali zarówno przez dłuższy czas, jak i nad pojedynczymi projektami, tak znakomici architekci, jak np. Max Berg, Hans Poelzig, Ernst May, Erich Mendelsohn, Adolf Rading czy Hans Scharoun, których dzieła oddziaływały poza granice regionu.

Tworzyli oni budynki prekursorskie w konstrukcji żelbetowej (np. Halę Stulecia, Hala targowa czy domy towarowe). W tym samym okresie we Wrocławiu stanął “Wertheim” (obecnie Dom Handlowy Renoma), dzieło architekta Hermanna Dernburga – sztandarowe dzieło europejskiego modernizmu. W latach dwudziestych wybudowano we Wrocławiu kilka nowoczesnych, funkcjonalnych osiedli dla uboższych grup społecznych. Osiągnięcia architektów podsumowała w 1929 roku wystawa pod nazwą “Mieszkanie i miejsce pracy”, w niemieckim skrócie WUWA.

Po tym krótkim wykładzie pani Daria Kieżun, prezeska wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich przedstawi historię, cele oraz działalność SARP-u. Wrocławski oddział SARP, jeden z największych w kraju, dba o jakość architektury i środowiska, tworzy warunki dla rozwoju twórczości architektonicznej oraz prowadzi działalność edukacyjną, naukową, oświatową i kulturalną a także organizuje konkursy architektoniczne.

Wrocławscy architekci prowadzą również działania w kierunku integracji zawodowej, organizując projekty wspólnie z kolegami ze Stowarzyszenia Architektów Niemieckich (Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA e.V.)

Architektura stoi w centrum zainteresowania także historyków sztuki. Zwłaszcza, jeśli obiekty architektoniczne odzwierciedlają zmienne koleje historii i procesów społecznych. Wraz z Katarzyną Sonntag, mgr historii sztuki z Drezna przeniesiemy się w czasie do dawnego Drezna i Wrocławia. A ponieważ rozwój i historia budownictwa obu miast była podobna, dramatyczne wydarzenia ostatniej wojny światowej odcisnęły swoje piętno na obu metropoliach i zarówno Wrocław jak i Drezno musiały zmierzyć się z wyzwaniami odbudowy zniszczeń wojennych, można na ich przykładzie wyraźnie pokazać, w jakim stopniu aspekty polityczne, historyczne i społeczne wpłynęły na tożsamość tych miast. Wykład Pani Katarzyny Sonntag na ten sam temat ukazał się w roku 2019 w postaci artykułu w czasopiśmie „Dresdner Hefte“.

Po spotkaniu zapraszamy Państwa serdecznie na wspólne rozmowy kuluarowe w restauracji Forum kulinarne.

Ze względu na ograniczoną ilość uczestników, uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa najpóźniej do 22 lutego 2022.

Link do rejestracji: https://app.evenea.pl/event/336283-55/

***

Prosimy o zrozumienie, że ze względu na obecną sytuację pandemiczną, do udziału w spotkaniu zapraszamy wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie o szczepieniu, statusie ozdrowieńca lub aktualny negatywny wynik testu.

Ważna informacja

Wejście na teren, na którym odbywa się wydarzenie jest równoznaczne ze zgodą uczestnika na bezpłatną publikację (strona internetowa, social media, newsletter) i rozpowszechnianie oraz/lub czasowo nieograniczone przechowywanie i udostępnianie zdjęć wykonanych podczas wydarzenia w ramach działań promocyjnych Europa Forum.
Jeśli w indywidualnych przypadkach uczestnik spotkania nie wyraża zgody na publikację jego wizerunku, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu organizatorowi wydarzenia