Januar EF Treffen

Styczniowe spotkanie miesięczne Europa Forum już za nami

27.01.2022 odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie miesięczne Europa Forum. Tym razem tematem spotkania było “Kształcenie dualne czyli optymalne połączenie teorii i praktyki”.

Pierwszymi prelegentami byli dr inż. Tadeusz Lewandowski oraz prof. dr habil. inż. Andrzej Ambroziak, reprezentujący Politechnikę Wrocławską. Opowiedzieli oni o genezie powstania studiów dualnych (przemiennych) na Wydziale Mechanicznym PWr, ich koncepcji i programie, formalnych procedurach uruchamiania studiów przemiennych oraz doświadczeniu z dotychczasowego przebiegu kształcenia.

Studia dualne to innowacyjna metoda kształcenia przemiennego w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy. Ponieważ studenci realizują cały program akademicki danego kierunku studiów, a dodatkowo spędzają w wybranej firmie co tydzień od 1 dnia (na 2 roku) do 3 dni (na roku czwartym), ta oferta edukacyjna kierowana jest do szczególnie ambitnych, zdolnych i zdyscyplinowanych studentów.

Jednak chętnych nie brakuje – ta forma kształcenia przeżywa w ostatnich latach prawdziwy boom. Coraz więcej studentów decyduje się na połączenie zdobywania praktycznych umiejętności w przedsiębiorstwach z teoretycznymi wykładami na uczelniach, widząc w tym realną szansę na ciekawą pracę u najlepszych pracodawców w regionie oraz możliwość intensywnego rozwoju zawodowego.

Coraz więcej firm dostrzega także obustronne korzyści, jakie oferują studia dualne: umożliwiają one już dziś rekrutację personelu, który zasili w przyszłości szeregi specjalistów w firmie. O korzyściach płynących z udziału przedsiębiorstwa w organizacji studiów dualnych, ale także o wyzwaniach i warunkach, które spełnić musi firma zainteresowana takim projektem edukacyjnym, opowiedział pan Robert Sułowski – Dyrektor ds. strategii produktu oraz badań i rozwoju firmy SITECH (obecnie Sitech Brose), która w roku 2014 zgłosiła propozycję studiów dualnych i chęć współpracy w tym zakresie z Politechniką Wrocławską.

Spotkanie było bardzo interesujące i skłoniło wielu uczestników do zadawania pytań oraz zgłaszania swoich uwag i komentarzy oraz do kontynuacji rozmów o kształceniu dualnym również podczas nieformalnej części spotkania.

Save the date:
24.02.2022 – kolejne spotkanie miesięczne


Galeria zdjęć: