Interkulturowe warsztaty Szkoły Wyższej w Mittweida/Saksonii

EUROPA FORUM jako instytucja łącząca cele gospodarczo-społeczne, wsparła interkulturowe warsztaty organizowane prze Szkołę Wyższą w Mittweida/Saksonii. Z naszych kręgów członkowskich K.H. Clauss opowiadał o różnicach kulturowych jakich doświadczył jako wieloletni manager na rynku europejskim.

Czytaj więcej