Interkulturowe warsztaty Szkoły Wyższej w Mittweida/Saksonii

EUROPA FORUM jako instytucja łącząca cele gospodarczo-społeczne, wsparła interkulturowe warsztaty organizowane prze Szkołę Wyższą w Mittweida/Saksonii. Z naszych kręgów członkowskich K.H. Clauss opowiadał o różnicach kulturowych jakich doświadczył jako wieloletni manager na rynku europejskim.

EUROPA FORUM przedstawiło swój profil i zakres działania. Udział brało 25 studentów kierunków Międzynarodowe Zarządzanie i Inżynieria Gospodarcza oraz kadra akademicka. Dwudniowe warsztaty pt. “Różnorodność instytucjonalnych kooperacji i organizacji instrumentem wsparcia w rozwoju stosunków handlowych, współpracy podmiotów gospodarczych oraz pomocą w pośredniczeniu kompetencji międzykulturowych”.

Galeria zdjęć