Organizacje partnerskie

Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia

Logo_Verbindungsbuero_Sachsen

Wspólne oświadczenia o współpracy Wolny Kraj Związkowy Saksonia podpisał w roku 1999 z województwem dolnośląskim, a w roku 2008 – z województwem lubuskim, co dało podstawę dla owocnego regionalnego partnerstwa z sąsiadującymi z Saksonią polskimi województwami.

Dla nich oraz wszystkich innych regionów Polski zainteresowanych naszym krajem Saksońskie Biuro Łącznikowe jest odpowiednim punktem kontaktowym.

W Europie mimo otwartych granic wielu obywatelom w dużym stopniu nie są znane sąsiadujące z nimi regiony. Saksońskie Biuro Łącznikowe pragnie być także oknem wystawowym Saksonii. Przy okazji różnych imprez chcielibyśmy zaznajomić naszych sąsiadów “zza miedzy” po polskiej stronie z różnorodnością atrakcji turystycznych Saksonii oraz jej potencjałem gospodarczym i siłą innowacji.

Równocześnie biuro, wykorzystując sieć swoich powiązań z saksońskimi przedsiębiorstwami, instytucjami i grupami społecznymi, może pośredniczyć w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w Polsce.

Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia
pl. Franciszkański 5/1 | 50-070 Wrocław

Osoba kontaktowa: Thomas Guddat, kierownik biura

Tel.: +48 71 313 11 60
E-mail: thomas.guddat@pl.sachsen.de
Strona internetowa: www.europa.sachsen.de


Dolnośląska Izba Gospodarcza

DIG jest jedną z najdłużej działających izb gospodarczych w Polsce. Zrzesza 300 podmiotów gospodarczych. Jest ważnym komentatorem życia gospodarczego jak i organizacją lobbującą w kwestiach związanych z działalnością zarówno firm członkowskich jak i innych przedsiębiorców.

Celem jej funkcjonowania jest wspieranie rozwoju firm i starania na rzecz unowocześniania życia gospodarczego. Od 1990 roku jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.

DIG łączy i integruje przedsiębiorców. Działa w imieniu i na rzecz firm. Informuje, szkoli, promuje podmioty zrzeszone w izbie. Pomaga firmom rozwijać się oraz dzielić się wiedzą i doświadczeniem.

Biuro
Świdnicka 39 | 50-029 Wrocław/Polska

Tel.: +48 71 344 78 25
E-mail: biuro@dig.wroc.pl
Strona internetowa: www.dig.wroc.pl

Pobierz PDF:
Prezentacja DIG


WFS Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH / Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki

WFS Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH / Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki zaangażowana jest jako przedsiębiorstwo państwowe Wolnego Państwa Saksonii w trzech głównych obszarach: reklama dla biznesowej lokalizacji Saksonii, doradztwo dla potencjalnych inwestorów; kompleksowo od pomysłu do realizacji projektu. Trzecie zadanie to wsparcie dla firm saksońskich w działaniach eksportowych. WFS inicjuje międzynarodową współpracę gospodarczą, organizuje fora gospodarcze, branżowe spotkania kooperacyjne, misje gospodarcze, opiekuje się zagranicznymi delegacjami gospodarczymi w Saksonii.

Współpraca gospodarcza z Polską, szczególnie z Dolnym Śląskiem jest dla Saksonii bardzo istotna. Już od ponad 15 lat WFS posiada swoje biuro w Polsce, z siedzibą we Wrocławiu. Biuro pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów handlowych, udziela informacji gospodarczych i aktywnie wspiera saksońsko – polską kooperację gospodarczą. Udziela saksońskim firmom bezpłatnych informacji na temat rynku polskiego, możliwości eksportowych, pomaga w znalezieniu partnera do kooperacji.

Polscy przedsiębiorcy mogą uzyskać kontakty do interesujących partnerów w Saksonii, praktyczną pomoc w znalezieniu produktów czy technologii. Potencjalni inwestorzy mogą liczyć na szybką i skuteczną pomoc w rozpoczęciu działalności w Saksonii. W biurze WFS we Wrocławiu dostępne są publikacje, foldery, magazyny branżowe związane z saksońską gospodarką.

WFS prowadzi techniczną i redakcyjną obsługę portalu internetowego prezentującego wszystkie istotne, z ekonomicznego punktu widzenia, doniesienia z Saksonii – www.business-saxony.com.

Można tam znaleźć opracowania kluczowych branż, bezpłatną bazę danych firm saksońskich (info-center/datenbank), zawierającą ponad 40 tys. haseł, które można przeszukiwać pod kątem branży, słowa kluczowego, technologii.

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS)
Kerstin Leisering, kierownik projektów
Bertolt-Brecht-Allee 22
DE 01309 Dresden
Tel: +49 351 21 38 139
Fax: +49 351 21 38 4 139
Kerstin.Leisering@wfs.saxony.de

Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki
Biuro Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH
w Polsce
Anna Sikorska, przedstawiciel WFS w Polsce
Rynek 7
Pasaż pod Błękitnym Słońcem
PL 50-106 Wrocław
Tel.: +48 71 372 46 31
Fax.: +48 71 313 11 74
wfs.sikorska@saxony.pl
www.business-saxony.com


Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego od 25 lat wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
w subregionie jeleniogórskim.

CZYM ZAJMUJE SIĘ KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO?

 • Poprzez działania szkoleniowe podnosimy konkurencyjność firm, a tym samym poprawiamy jej pozycję na rynku.
 • Zapewniamy dobór dostępnych źródeł finansowania na każdym etapie rozwoju, co pozwala na dostosowanie się do zmieniających warunków gospodarczych.
 • Nasze systemy kojarzenia firm i Giełda Kooperacji poszerzają sieć kontaktów – również zagranicznych.

JAK KONKRETNIE POMAGAMY?
OSOBOM, KTÓRE NIE MAJĄ FIRMY

 • dofinansowanie szkoleń
 • udział w programach aktywizacyjnych i edukacyjnych

OSOBOM, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ DZIAŁALNOŚĆ

 • pożyczki na cele obrotowe i/lub inwestycyjne, hipoteczne
 • pożyczki w ramach EFS
 • dofinansowanie szkoleń

PRZEDSIĘBIORCOM

 • pożyczki na cele obrotowe i/lub inwestycyjne, hipoteczne
 • pożyczki w ramach EFS
 • doradztwo
 • kojarzenie partnerów biznesowych
 • dofinansowanie szkoleń
 • audyt innowacyjności

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. 1 Maja 27 | 58-500 Jelenia Góra
tel.: +48 75 75 27 500
fax: +48 75 75 22 794
e-mail: biuro@karr.pl
www.karr.pl


Narodowe Forum Muzyki

Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu jest jednym z największych obiektów koncertowych w Europie Środkowej. Mieści cztery sale koncertowe – Salę Główną na 1800 osób i trzy sale kameralne dla 250–450 słuchaczy. Każda z sal dostosowana jest do prezentacji wszystkich rodzajów muzyki – od klasycznej, poprzez jazz, po muzykę alternatywną i elektroniczną. Najnowocześniejsza akustyka czterech sal koncertowych została zaprojektowana przez firmę Artec Consultants (Arup) Inc z Nowego Jorku.

NFM zostało zaprojektowane, aby cieszyć oko i ucho. Architektów z Kuryłowicz & Associates Architecture Studio inspirowała muzyka. Kształt obiektu i wykończenie elewacji przywodzą na myśl instrument smyczkowy, podczas gdy czarne ściany foyer i białe balkony nawiązują do klawiatury fortepianu. Oprócz sal koncertowych w obiekcie znajdują się sale prób, sale konferencyjne i biurowe, pomieszczenia wystawowe i restauracja.

Narodowe Forum Muzyki stawia sobie za cel propagowanie wśród mieszkańców Dolnego Śląska i osób odwiedzających Wrocław aktywnego udziału w życiu kulturalnym. Owocem tych intensywnych działań jest dziesięć festiwali, na które każdego roku są zapraszani najwybitniejsi polscy i zagraniczni artyści, sam obiekt zaś staje się przestrzenią spotkania przedstawicieli różnych sztuk, nie tylko muzycznych.

W dniu 11.10.2019 r został podpisany list intencyjny pomiędzy Polsko-Niemieckim Kołem Gospodarczym EUROPA FORUM i Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego z siedzibą we Wrocławiu.

Celem listu intencyjnego jest współdziałanie stron na rzecz promocji kultury wysokiej, świadomego uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych wszystkich dziedzin sztuki, a zwłaszcza muzyki oraz kształtowanie społecznego poczucia odpowiedzialności za jej rozwój.

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Polsko-Niemieckim Kołem Gospodarczym EUROPA FORUM i Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego / EF GOES KONCERT już za nami!