Listopadowe spotkanie miesięczne Europa Forum

Listopadowe spotkanie miesięczne Europa Forum skoncentrowało się na aktualnej sytuacji na rynku pracy w Polsce i Niemczech oraz na ewolucji tych rynków. To wydarzenie stanowiło doskonałą platformę do zgłębienia obecnych zmian na rynku pracy w obu krajach, omawiając zarówno podobieństwa, różnice, wyzwania, problemy, jak i możliwe rozwiązania oraz scenariusze. Spotkanie miało miejsce 30.11.2023 w Hotelu DoubleTree by Hilton we Wrocławiu.

Wydarzenie skupiło się na istotnych aspektach zmian zachodzących w świecie pracy w Polsce i Niemczech w erze globalizacji. Główne prezentacje zostały przedstawione przez dwie wybitne prelegentki: prof. dr Joannę Ożga z uczelni Hochschule Fulda – University of Applied Sciences oraz prof. UW. dr hab. Elwirę Gross-Gołacką z Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. dr Joanna Ożga skoncentrowała się na prezentacji niemieckiego rynku pracy, omawiając m.in. trwające spowolnienie gospodarcze, wzrost napięć na rynku pracy we wszystkich obszarach zawodowych oraz trudności pracodawców w zaspokojeniu zapotrzebowania na wykwalifikowaną siłę roboczą. Wspomniano także o możliwych działaniach jako antidotum na trend demograficzny, takich jak reformy systemu podatkowego i transferowego czy innowacje poprawiające wydajność pracy.

Prof. UW. dr hab. Elwira Gross-Gołacka przedstawiła sytuację na polskim rynku pracy, skupiając się na aspektach takich jak stopa bezrobocia, struktura bezrobotnych według płci, wieku i poziomu wykształcenia, prognozy zatrudnienia czy znaczenie elementów ESG dla pracowników. Podjęto również dyskusję na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w miejscu pracy i związanych z nią ewentualnych obaw.

Prezentacje zakończyły się owacjami i entuzjastycznymi komentarzami uczestników, którzy docenili wartość prezentowanych informacji oraz możliwość wymiany poglądów.
Zespół Europa Forum serdecznie dziękuje wybitnym prelegentkom – Pani prof. dr Joannie Ożga oraz prof. UW. dr hab. Elwirze Gross-Gołackiej z Uniwersytetu Warszawskiego – za szczegółowe prezentacje oraz wszystkim uczestnikom za zaangażowanie w dyskusję nad tak ważnym tematem. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Honoraty Dudek-Frysiak, która była inicjatorem współpracy pomiędzy prelegentkami a Europa Forum.

Nowy Członek Europa Forum

Po prezentacjach ekspertek do grona Europa Forum została przyjęta nowa firma członkowska – 7 Studio Production. Firma ta od wiosny 2023 roku współpracowała z Europa Forum, realizując projekty fotograficzno-filmowe podczas Festiwalu Wina, Rejsu po Odrze oraz Kolacji Wigilijnej 2023. CEO firmy, Pan Tomasz Piotrowski oraz Pani Monika Pham, przedstawili strukturę firmy, zakres usług oraz portfolio. Bardzo się cieszymy z pogłębienia naszej współpracy i z przyjęcia 7studioProduction do grona naszych członków.

Następnie rozmowy przeniosły się do bufetu, gdzie odbyły się luźne dyskusje.

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział oraz współpracę i zapraszamy na fotorelacje firmy 7StudioProduction.

Serdeczne pozdrowienia,
Zarząd Europa Forum oraz Anna Dzierżanowska-Łuczyn

Galeria zdjęć: