EF Monatstreffen

Zaproszenie na spotkanie miesięczne Europa Forum w dniu 26.05.2022

Szanowni Członkowie oraz Goście Stowarzyszenia,

Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze EUROPA FORUM serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie miesięczne w roku 2022.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 26 maja 2022 r. o godz. 18.00 w biurze Hewlett Packard Enterprise.

Hewlett Packard Enterprise
Ul. Ks. Piotra Skargi 1, 50-082 Wrocław

Tym razem chcielibyśmy zaproponować Państwu tematykę prawną w ramach wydarzenia hybrydowego, w którym można wziąć udział zarówno będąc na miejscu, jak i online:
„Przecież to w naszym wspólnym interesie!” – kilka słów o wiążących poleceniach w grupach spółek i nadchodzącym prawie koncernowym

Naszym prelegentem będzie adw. Dorian Duda z członkowskiej kancelarii Keller & Wspólnicy.

Punktem wyjścia wykładu będzie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadzająca do polskiego porządku prawnego tzw. prawo holdingowe, zwane również prawem koncernowym. Nowelizacja ta zacznie obowiązywać już od października i przyniesie ważne zmiany dla spółek funkcjonujących w Polsce, które organizacyjnie podlegają swoim spółkom-matkom – zarówno krajowym, jak i zagranicznym.
Z perspektywy grupy kapitałowej istotny jest interes ekonomiczny całej grupy, a nie wyłącznie poszczególnych jej uczestników. Z tych względów, menedżerowie spółek podległych często szukają odpowiedzi na pytanie jak traktować polecenia dotyczące podejmowania określonych decyzji wydane przez spółkę-matkę. Muszą oni zwykle dbać o interes całej grupy, nawet jeśli podejmowane przez nich decyzje nie są najkorzystniejsze z perspektywy zarządzanej przez nich pojedynczej spółki. Nowe przepisy otwierają możliwość bardziej komfortowego podejmowania decyzji faworyzujących interes grupy, a także ograniczają odpowiedzialność menedżerów w takich sytuacjach.
Z drugiej strony, poza możliwością wydawania wiążących poleceń spółkom zależnym, nowelizacja zawiera szereg przepisów ułatwiających spółce dominującej sprawne zarządzanie grupą podległych jej spółek. Istotnym instrumentem wzmacniającym pozycję spółki dominującej będzie możliwość przymusowego wykupu udziałów lub akcji należących do mniejszościowych wspólników spółki zależnej.
Nowelizacja zawiera wiele innych zmian, m.in. w zakresie możliwości dochodzenia przez wierzyciela spółki-córki roszczeń względem spółki dominującej czy też obowiązku protokołowania posiedzeń zarządu. Aby niektóre nowe rozwiązania znalazły zastosowanie, spółki będą musiały podjąć stosowne korporacyjne kroki.

O zmianach i ich znaczeniu będzie można porozmawiać podczas rundy dyskusyjnej po prezentacji.

Serdecznie zapraszamy na niniejsze hybrydowe wydarzenie, w którym można wziąć udział zarówno na miejscu w siedzibie HPE, jak i online. Prosimy, aby osoby zainteresowane spotkaniem w formie online, dodatkowo poinformowały nas o tym, wysyłając e-mail na adres info@ef.com.pl

Szczegółowy program znajdą Państwo w załączniku. PROGRAM

Ze względu na ograniczoną ilość uczestników, uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa najpóźniej do 24 maja 2022.

Link do rejestracji: https://app.evenea.pl/event/336283-58/

Ważna informacja

Wejście na teren, na którym odbywa się wydarzenie jest równoznaczne ze zgodą uczestnika na bezpłatną publikację (strona internetowa, social media, newsletter) i rozpowszechnianie oraz/lub czasowo nieograniczone przechowywanie i udostępnianie zdjęć wykonanych podczas wydarzenia w ramach działań promocyjnych Europa Forum.
Jeśli w indywidualnych przypadkach uczestnik spotkania nie wyraża zgody na publikację jego wizerunku, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu organizatorowi wydarzenia.