Kwietniowe spotkanie miesięczne Europa Forum już za nami

W dniu 28.04.2022 r. w hotelu Double Tree by Hilton odbyło się bardzo interesujące spotkanie miesięczne Europa Forum.

Temat spotkania brzmiał: “W jakim stopniu aktualne wydarzenia polityczne (wojna na Ukrainie) wpływają na polsko-niemieckie stosunki gospodarcze i handlowe?”.

Naszym gościem i prelegentem był Christopher Fuß, który od początku 2022 r. kieruje biurem Germany Trade & Invest (GTAI) w Warszawie.

W latach 2018-2021 Pan Fuß pracował jako doradca rynkowy w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska), gdzie wspierał polskich i niemieckich przedsiębiorców w realizacji projektów eksportowych. Pan Christopher Fuß jest absolwentem interdyscyplinarnych studiów o Polsce w Jenie.

Obecnie opracowuje on sprawozdania dla GTAI na temat trendów rynkowych, szans biznesowych oraz obszarów ryzyka w Polsce.

Na wstępie Pan Fuß przedstawił nam ogólny zarys działalności Germany Trade & Invest (GTAI). GTAI to Federalna Agencja Handlu Zagranicznego oraz Inwestycji, stanowiąca jednostkę zależną Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu (BMWK). GTAI promuje możliwości lokalizowania inwestycji w Niemczech, a także informuje niemieckich eksporterów o najważniejszych trendach na rynkach zagranicznych.

Punktem wyjścia prezentacji był aktualny stan polsko-niemieckich stosunków handlowych. W szczególności porównano znaczenie i rolę partnerów w handlu zagranicznym Niemiec i Polski oraz wyjaśniono, w jakim stopniu Niemcy i Polska uzupełniają się wzajemnie (import /eksport towarów).

Następnie Pan Fuß omówił bardziej szczegółowo wpływ wojny rosyjskiej na Ukrainie na polską gospodarkę i politykę gospodarczą, zwłaszcza w zakresie łańcuchów dostaw i polityki energetycznej. Pan Fuß streścił również wyniki rozmowy pomiędzy Robertem Habeck, niemieckim Ministrem Gospodarki a Anną Moskwą, polską Minister Klimatu i Środowiska.

Swoją prezentację Pan Fuß zakończył spojrzeniem na nowe perspektywy dla polsko-niemieckich stosunków handlowych i gospodarczych wynikające z bieżących wydarzeń.

Prezentacja była bardzo interesująca, co skłoniło wielu uczestników do kontynuowania dyskusji na temat wykładu w nieformalnej części spotkania.

Save the date:
26.05.2022 – kolejne spotkanie miesięczne


Galeria zdjęć: