Walne Zgromadzenie Członków EF w dniu 28.03.2019 już za nami

28 marca 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Europa Forum. Na posiedzeniu wybrano nowy Zarząd EUROPA FORUM oraz członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na nową kadencję. Zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim gremiom, które wspierały pracę stowarzyszenia.

Dwóch członków Zarządu – pan Michael Korff, założyciel EUROPA FORUM oraz pan Horst Gebhard pełniący dotychczas funkcję skarbnika EUROPA FORUM złożyli rezygnację z funkcji członka zarządu. (nadal są członkami EUROPA FORUM).
Serdecznie dziękujemy panu Michaelowi Korff oraz panu Horstowi Gebhard za wieloletnią, aktywną pracę na rzecz wsparcia i rozwoju EUROPA FORUM.

Podczas Zgromadzenia Walnego zostało przedstawione szczegółowe sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2018 wraz z planem na rok 2019, sprawozdanie finansowe za rok 2018 i plany na bieżący rok oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za rok 2018.

Wszystkie gremia podkreśliły bardzo dobre wyniki działalności Stowarzyszenia w roku 2018. Uznano, że rok 2018, w którym EUROPA FORUM obchodziło jubileusz 15-lecia, był dla EUROPA FORUM rokiem bardzo owocnym, bogatym w liczne i ciekawe wydarzenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w roku 2018 aktywnie wspierali cele, działania i dążenia Stowarzyszenia EUROPA FORUM !

Zarząd EUROPA FORUM 2019 – 2020:
Claus Frank – Prezes
Lucyna Schumacher-Gebhard – Wiceprezes
Szymon Oprzalski – Sekretarz
Hendrik Otto -Skarbnik
Dirk Bergmann – Członek Zarządu
Uwe Stieblich – Członek zarządu

Komisja Rewizyjna 2019 -2020
Dr. Lutz Müller
Falk Schwella
Carsten Behrmann

Sąd koleżeński 2019-2020
Peter Klinkert
Tomasz Kwaterski
Falk Rohmberger

Galeria zdjęć: