Spotkanie EF w dniu 24.5. już za nami

Majowe  spotkanie EF poświęcone było tematowi „Rozwój demograficzny Dolnego Śląska – stan i perspektywy”. Istotne aspekty związane z demografią i jej wpływem na rozwój miast i gmin Dolnego Śląska w ramach dwóch referatów przedstawił zaproszony przez nas ekspert dr Wojciech Maleszka, regionalista, analityk w zakresie zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych w różnych układach terytorialnych, pracownik Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, obecnie kierownik Pracowni Analiz Strategicznych. ‘Przemiany ludnościowe w województwie dolnośląskim. Przyszłość demograficzna’ – tu przedstawiono analizę najistotniejszych procesów i zjawisk demograficznych, zachodzących na Dolnym Śląsku oraz zmiany struktury demograficznej ludności regionu. Zjawiska osadzono w szerszym kontekście czasowym – z perspektywą ich rozwoju do 2035, co umożliwia formułowanie nadchodzących wyzwań zarówno społecznych, jak i gospodarczych wynikających z ich oddziaływania. W wystąpieniu pt. ‘Demograficzne i gospodarcze aspekty rozwoju miast Dolnego Śląska w kontekście koncepcji projektu „Smart Integration Dolny Śląsk – Saksonia” dr Maleszka przedstawił problematykę hierarchii i funkcji miast Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem miast pogranicza polsko-niemieckiego, ich potencjał demograficzny i ekonomiczny oraz wskazał bariery rozwojowe. Przedstawiono też wstępne wyniki analiz poczynionych w ramach projektu „Smart Integration Dolny Śląsk – Saksonia”.

Tego wieczoru portfolio nowej firmy członkowskiej EF przedstawił Marcin Pogodzik, Członek Zarządu firmy iteratec Sp. z o.o.

Po spotkaniu tradycyjnie Goście mieli czas na wspólne rozmowy kuluarowe przy przekąsce i lampce wina.

 

GALERIA ZDJĘĆ