Wrześniowe spotkanie miesięczne Europa Forum już za nami

W miniony piątek, 29 września 2023 roku, członkowie i goście Europa Forum zebrali się w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, aby wziąć udział w spotkaniu miesięcznym we wrześniu. Temat spotkania brzmiał “Stosunki niemiecko-polskie: wyzwania i perspektywy na przyszłość”. Głównym punktem tego inspirującego wieczoru był wykład naszego szanowanego prelegenta, Prof. Dr. habil. Krzysztofa Ruchniewicza, uznawanego eksperta w dziedzinie stosunków niemiecko-polskich.

Profesor Ruchniewicz, który niedawno otrzymał 22. Nagrodę Viadriny za wybitny wkład w promowanie porozumienia polsko-niemieckiego i idei europejskiej, skupił się w swoim wykładzie zatytułowanym “Stosunki polsko-niemieckie – od wspólnoty losów i wspólnoty interesów do wyzwań”. Była to głęboka analiza oraz dyskusja nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością stosunków między Polską a Niemcami.

W trakcie wykładu Profesor przedstawił siedem tez, które stanowiły ramy do dogłębnej analizy rozwoju stosunków polsko-niemieckich od zakończenia II wojny światowej do czasów obecnych. Dzięki prowokującym stwierdzeniom Profesora Ruchniewicza zostaliśmy zainspirowani do refleksji nad bieżącymi wyzwaniami oraz przyszłością stosunków między Niemcami a Polską oraz nad sytuacją Unii Europejskiej. Jednocześnie wykład zachęcił nas do kontynuowania oraz promowania dialogu między Niemcami a Polską. Po ekscytującej prezentacji uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi myślami i pytaniami oraz pogłębić zrozumienie tez i wykładu Profesora Ruchniewicza.

Następnie Europa Forum zaprosiło uczestników do inspirujących rozmów przy przekąskach i winie, podczas których mogli pogłębiać swoje wrażenia oraz nawiązywać nowe kontakty.

Serdecznie dziękujemy Profesorowi Ruchniewiczowi za inspirujący wykład, jego gościnność, oraz wszystkim uczestnikom za ich entuzjazm dotyczący omawianego tematu.

Pozdrawiamy serdecznie

Zespół Europa Forum

Galeria zdjęć: