Das war das EF-Treffen im Mai

Majowe spotkanie miesięczne Europa Forum już za nami

Dnia 26 maja 2022 r. w siedzibie firmy Hewlett Packard Enterprise odbyło się bardzo ciekawe spotkanie miesięczne Europa Forum.

Temat spotkania: Wykład z zakresu istotnych innowacji w prawie koncernowym w formie spotkania hybrydowego – optymalnego połączenia wydarzenia online i offline.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia nowej firmy członkowskiej VIALUTIONS Sp. z o.o.. CEO, Pan Andreas Pohling, zaprezentował zakres działalności, stosowane technologie i rozwiązania informatyczne VIALUTIONS Sp. z o.o..

Naszym prelegentem był adw. Dorian Duda z członkowskiej kancelarii Keller & Wspólnicy.

Tytuł jego prezentacji brzmiał: „Przecież to w naszym wspólnym interesie!” – kilka słów o wiążących poleceniach w grupach spółek i nadchodzącym prawie koncernowym. Adw. Dorian Duda mówił o nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, która wejdzie w życie w październiku i wprowadzi do polskiego systemu prawnego tzw. prawo holdingowe. Nowelizacja wprowadza istotne zmiany dla działających w Polsce przedsiębiorstw, które organizacyjnie podlegają swoim krajowym i zagranicznym spółkom dominującym.

Z perspektywy grupy kapitałowej istotny jest interes ekonomiczny całej grupy, a nie wyłącznie poszczególnych jej uczestników. Z tych względów, menedżerowie spółek podległych często szukają odpowiedzi na pytanie jak traktować polecenia dotyczące podejmowania określonych decyzji wydane przez spółkę-matkę. Muszą oni zwykle dbać o interes całej grupy, nawet jeśli podejmowane przez nich decyzje nie są najkorzystniejsze z perspektywy zarządzanej przez nich pojedynczej spółki. Nowe przepisy otwierają możliwość bardziej komfortowego podejmowania decyzji faworyzujących interes grupy, a także ograniczają odpowiedzialność menedżerów w takich sytuacjach.

Z drugiej strony, poza możliwością wydawania wiążących poleceń spółkom zależnym, nowelizacja zawiera szereg przepisów ułatwiających spółce dominującej sprawne zarządzanie grupą podległych jej spółek. Istotnym instrumentem wzmacniającym pozycję spółki dominującej będzie możliwość przymusowego wykupu udziałów lub akcji należących do mniejszościowych wspólników spółki zależnej.

Nowelizacja zawiera wiele innych zmian, m.in. w zakresie możliwości dochodzenia przez wierzyciela spółki-córki roszczeń względem spółki dominującej czy też obowiązku protokołowania posiedzeń zarządu. Aby niektóre nowe rozwiązania znalazły zastosowanie, spółki będą musiały podjąć stosowne korporacyjne kroki.

Następnie Pani Magdalena Kotlarz z Hewlett Packard Enterprise przedstawiła innowacyjne sposoby pracy biura HPE oraz oprowadziła uczestników po nowoczesnych wnętrzach.

Prezentacje były bardzo interesujące oraz skłoniły licznych uczestników do zadawania pytań, brania udziału w dyskusji, a także do dalszego omawiania wykładu w nieformalnej części spotkania.
Dziękujemy gospodarzom wydarzenia – Hewlett Packard Enterprise, wszystkim prelegentom za ciekawe prezentacje oraz za udział gości i Naszych Członków!

Save the date:
23.06.2022 – kolejne spotkanie miesięczne

Galeria zdjęć: