Firma NG Engineering Group przykładem skutecznej współpracy Polski i Niemiec

Z okazji 30-ej rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu wraz z partnerami: Polską Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK) oraz Ambasadą Niemiec w Warszawie w ramach kampanii promocyjnej „Polsko-niemiecka współpraca gospodarcza – szansa i wzór dla Europy” zrealizował cykl filmów prezentujących przykłady skutecznej współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi obydwoma krajami.

Pierwszy film prezentuje jedną z naszych firm członkowskich: firmę NG Engineering Group z Wrocławia jako przykład wysoko wyspecjalizowanych prac inżynierskich i cyfryzacji maszynowej – tworzenia cyfrowych bliźniaków. To działające od 15 lat w Polsce przedsiębiorstwo z niemieckim kapitałem współpracuje z polskimi i niemieckimi inżynierami oraz specjalistami IT nad rozwiązaniami stosowanymi na europejskich i światowych rynkach.

Zapraszamy do obejrzenia filmu:

Europa Forum składa serdeczne gratulacje NG Engineering i życzy dalszych sukcesów!

Zespół Europa Forum