Barometr Polska-Niemcy 2021

Szanowni Państwo,

Za kilka tygodni obchodzić będziemy trzydziestą rocznicę podpisania Polsko-Niemieckiego Traktatu.

W związku z tym przesyłamy Państwu wyniki Barometru Polska-Niemcy 2021 opracowane przez Instytut Spraw Publicznych/Deutsches Polen-Institut/Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa/Darmstadt 2021.

Wynika z nich, że:

  • Polskie i niemieckie społeczeństwa pozytywnie oceniają stan stosunków polsko-niemieckich, gorzej politykę europejską i zagraniczną kraju sąsiada;
  • Badani jasno wskazują wspólne interesy gospodarcze jako przesłankę do pozytywnych ocen wzajemnych relacji;
  • Polacy i Niemcy bardzo podobnie postrzegają rolę UE, USA, Rosji i Chin w świecie.

Pełne wyniki możecie Państwo pobrać pod linkiem:

Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada, Polacy i Niemcy we wspólnej Europie: ocena wzajemnych relacji i sytuacji międzynarodowej 30 lat po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Barometr Polska-Niemcy 2021, Instytut Spraw Publicznych/Deutsches Polen-Institut/Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa/Darmstadt 2021 – http://bit.ly/BarometrPL_DE21

Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada, Polen und Deutsche im gemeinsamen Europa: Bewertung der gegenseitigen Beziehungen und der internationalen Lage 30 Jahre nach der Unterzeichnung des Vertrages über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit. Deutsch-Polnisches-Barometer 2021, Deutsches Polen-Institut/ Institut für Öffentliche Angelegenheiten, Darmstadt/Warschau 2021 – https://bit.ly/BarometerPL_DE21

Łączymy serdeczne pozdrowienia,
Zespół Europa Forum