Zaproszenie na debatę online: Obraz kryzysu. Jak prasa polska i niemiecka pisała o kraju sąsiada, 28 kwietnia 2021, godz.14:00

Zaproszenie na debatę online: Obraz kryzysu. Jak prasa polska i niemiecka pisała o kraju sąsiada, 28 kwietnia 2021, godz.14:00

Obraz kryzysu
Jak prasa polska i niemiecka pisała o kraju sąsiada
w pierwszej połowie 2020 roku?
28 kwietnia 2021, godz.14:00

W czasach mediów społecznościowych, fake newsów i populizmu wiarygodność tradycyjnych mediów drukowanych i ich relacji politycznych jest często kwestionowana. Dziennikarze, politycy i polityczni komentatorzy zalecają w obliczu tych wyzwań trzymanie się faktów oraz racjonalne i obiektywne relacjonowanie wydarzeń. Także w stosunkach polsko-niemieckich i w komunikacji na temat kraju sąsiada kwestie tę mają coraz większe znaczenie. Analizując polskie i niemieckie dzienniki i tygodniki, wydane w pierwszej połowie 2020 roku, Agnieszka Łada i Bastian Sehnhardt zbadali, „jak” oraz „jakimi (retorycznymi) metodami” Polacy i Niemcy mogli wyrobić sobie obraz sąsiada podczas pierwszej fali korona wirusa. Jakie tematy dominowały i jakich użyto ram interpretacyjnych przedstawimy i przedyskutujemy w debacie online w składzie:

  • Prof. Waldemar Czachur, Uniwersytet Warszawski
  • Dr Agnieszka Łada, wicedyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich
  • Bastian Sendhardt, pracownik naukowy Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich

Moderacja: Małgorzata Kopka-Piątek, Instytut Spraw Publicznych

Debata będzie tłumaczona symultanicznie na język polski i niemiecki.

Udział przez platformę Zoom (rejestracja obowiązkowa):
https://zoom.us/webinar/register/WN_SNpImp8RSXaujV-AGhhKFg

Live streaming na stronach Facebooka:
https://www.facebook.com/deutschespoleninstitut (w jęz. niemieckim)
https://www.facebook.com/InstytutSprawPublicznychISP (w jęz. polskim)

Wydarzenie jest częścią projektu „Aktorzy, obszary, sposoby – komunikacja polsko-niemiecka: ze sobą i o sobie“ prowadzonego wspólnie przez Instytut Spraw Publicznych i Niemiecki Instytut Spraw Polskich
dzięki finansowemu wsparciu Polsko-Niemieckiej Fundacji Nauki.