Zaproszenie na Sympozjum online - "Uklęknięcie Willy'ego Brandta i Układ PRL-RFN"

Zaproszenie na sympozjum online “Uklęknięcie Willy’ego Brandta i Układ PRL-RFN. Polityczne kamienie milowe w stosunkach polsko-niemieckich.” 7 grudnia 2020, godz. 11:00.

Organizatorzy: Fundacja Amicus Europae, Niemiecki Instytut Spraw Polskich, Fundacja im. Kanclerza Federalnego Willy’ego Brandta, Fundacja im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce

Zdjęcie kanclerza federalnego Willy’ego Brandta klęczącego przed pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie w dniu 7 grudnia 1970 r. zapisało się w pamięci politycznej jako ikona. Również zawarty tego samego dnia układ PRL-RFN był kamieniem milowym w stosunkach polsko-niemieckich, ale też skrzyżowaniem bardzo różnych ścieżek rozwoju, stanowiąc cezurę wyznaczającą jednocześnie koniec i początek.

W ramach organizowanego on-line sympozjum chcemy przeanalizować różne perspektywy tych wydarzeń, a ponadto zastanowić się, jakie znaczenie mają one dla aktualnych wyzwań politycznych.

  • Jakie podobieństwa i jakie różnice można dostrzec w tym, jak uklęknięcie Willy’ego Brandta i podpisanie układu PRL-RFN postrzegano w RFN, w NRD i w Polsce, i jak te perspektywy zmieniały się z biegiem czasu?
  • Jakie znaczenie uklęknięcie Willy’ego Brandta ma nadal dla stosunków polsko-niemieckich, również w kontekście aktualnych kwestii spornych dotyczących historii?
  • Jakie znaczenie układ PRL-RFN – jako ważny element polityki odprężenia – ma dzisiaj jako model radzenia sobie z napięciami i sprzecznymi interesami w Europie?

Program

11:00 Otwarcie i powitanie

Aleksander Kwaśniewski, prezydent Polski w latach 1995–2005
Wolfgang Thierse, przewodniczący kuratorium Fundacji im. Kanclerza Federalnego Willy’ego Brandta, były przewodniczący Bundestagu

11:15 Dwie narracje, jeden symbol i europejski sukces: Jak doszło do przełomu?

Prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, były minister spraw zagranicznych Polski
Karsten Voigt, były koordynator ds. relacji transatlantyckich rządu federalnego i były poseł

11:45 Okrągły stół

Prof. dr Agata Włodkowska-Bagan, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
Prof. dr Peter Oliver Loew, dyrektor, Niemiecki Instytut Spraw Polskich

12:30 Der Warschauer Vertrag und Willy Brandts Kniefall: Was bleibt von der Ostpolitik für die heutige Politik in Europa?

Dr Nils Schmid, poseł do Bundestagu, rzecznik SPD ds. polityki zagranicznej
Andrzej Szejna, podeł na Sejm

13:00 Zakończenie

Moderacja: Dr Agnieszka Łada, wicedyrektor, Niemiecki Instytut Spraw Polskich

Sympozjum będzie tłumaczone symultanicznie (tłumaczenie polsko-niemieckie):
Transmisja live w języku polskim: https://www.facebook.com/FESWarschau
Transmisja live w języku niemieckim: https://www.facebook.com/deutschespoleninstitut
Wersja oryginalna bez tłumaczenia: https://zoom.us/webinar/register/WN_A9DoauTwSwWvxIQSBHrThQ (rejestracja na wydarzenie na zoomie jest obowiązkowa, ograniczona liczba uczestników)