Das war das EF-Online-Treffen!

Spotkanie online Europa Forum już za nami!

11 grudnia 2020 r. roku odbyło się kolejne w tym roku spotkanie Europa Forum w formie online.

Pandemia COVID-19 w Polsce i w Niemczech – quo vadis Corona? Tak brzmiał temat naszego spotkania.

Tym razem podjęliśmy się rozmowy na temat rozwoju pandemii z punktu widzenia analizy matematycznej.

Gościem spotykania był znany ekspert w tym obszarze prof. Tyll Krüger z Politechniki Wrocławskiej, który zajmuje modelami matematycznymi w medycynie i biologii. Prof. Krüger jest założycielem niezależnej grupy naukowców MOCOS (MOdelling COronavirus Spread), która prognozuje rozwój pandemii. Ten międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół naukowców zajmuje się analizą ryzyka związanego z pandemią, tworzy także prognozy na kolejne dni, tygodnie i miesiące a także rekomendacje jak zwalczyć COVID-19.

Profesor Tyll Krüger porównał podczas spotkania rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce i w Niemczech oraz uzasadnił skuteczność odpowiednich, specyficznych dla danego kraju podjętych działań, mających na celu zwalczanie epidemii. Podczas spotkania zostały przedstawione wyniki badań grupy badawczej MOCOS na temat przyszłego rozwoju epidemii.

Galeria zdjęć: