Zaproszenie na spotkanie online Europa Forum 27.11.2020 13:30-14:45

Szanowni Członkowie Europa Forum,
Szanowni Państwo,

Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze EUROPA FORUM serdecznie zaprasza na spotkanie online na temat:

Wyzwania cywilizacyjne w dobie dekarbonizacji – spojrzenie z Dolnego Śląska
które odbędzie się w piątek 27.11.2020 r. o godz. 13:30-14:45.

Gościem spotkania będzie Dr Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

Podczas spotkania zostaną poruszone wybrane kwestie związane między innymi z wyzwaniami społecznymi, polityką transportową, polityką energetyczną oraz jakością powietrza na Dolnym Śląsku.

Odpowiemy na pytania: Jak stać się EKO przedsiębiorcą? Jak dekarbonizować dolnośląską gospodarkę? Jakie będzie kierowane wsparcie dla przedsiębiorców na powyższe cele?

Zmiany klimatyczne wywołane działalnością człowieka powodują konieczność redefiniowania polityki rozwoju na szczeblu międzynarodowym, krajowym a także regionalnym i lokalnym.

Aby zrealizować cele polityki zdefiniowane jako zielony ład, w regionalnej polityce rozwoju uwzględnić należy funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa nie w oparciu o konsumpcjonizm ale ochronę zasobów. Rodzą się bowiem nowe wyzwania społeczne, wynikające z procesów dewastacji środowiska, problemów demograficznych oraz prognozowanych zmian na rynku pracy. Zmienić muszą się zatem priorytety inwestycyjne wynikające z polityki transportowej i energetycznej. Konieczność adaptacji do zmian klimatycznych i ich powstrzymywanie oraz proces dekarbonizacji nie oznacza tylko zmiany technologicznej i reorientacji inwestycji publicznych, ale zmiany postaw społecznych, co wydaje się zadaniem najtrudniejszym.

Prelegent:

Dr Maciej Zathey – geograf, planista, nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego – Jednostki Organizacyjnej Samorządu Województwa Dolnośląskiego, adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Procesów Osadniczych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu polityki rozwoju regionalnego, planowania przestrzennego, rozwoju struktur osadniczych i jakości powietrza. Szerokie zainteresowania badawcze i planistyczne obejmują m.in. kwestie rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych, procesu suburbanizacji a także relacji transgranicznych, szczególnie w kontekście powiązań polsko-niemieckich. Autor i współautor koncepcji, strategii oraz planów i programów rozwoju. Od lat pielęgnuje współpracę polsko-niemiecką uczestnicząc we wspólnych projektach i gremiach. Współtworzył i koordynował powstanie Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla Polsko-Niemieckiego Obszaru Powiązań. Jest także współautorem uchwał antysmogowych dla województwa dolnośląskiego oraz Przewodniczącym Zespołu ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej na Dolnym Śląsku.

Zgłoszenie udziału:

Aby wziąć udział w spotkaniu prosimy o Państwa zgłoszenie udziału w terminie do 26.11.2020 pod linkiem:
https://app.evenea.pl/event/europa-forum-2020-11-27/

Po zarejestrowaniu się otrzymacie Państwo link do wydarzenia. Spotkanie odbędzie się na platformie zoom.