Nowy Zarząd Europa Forum!

Walne Zgromadzenie Członków Europa Forum, które obradowało w dniu 24 września 2020 roku wybrało nowy Zarząd EF oraz członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na nową kadencję. Zgromadzenie Walne powołało Komisję ds. Statutu, której celem będzie aktualizacja obecnego statutu.

Zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim gremiom, które wspierały pracę Stowarzyszenia.

Podczas Zgromadzenia Walnego zostało przedstawione szczegółowe sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2019 wraz z planem na rok 2020, sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za rok 2020.

Wszystkie gremia podkreśliły bardzo dobre wyniki działalności Stowarzyszenia w roku 2019.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w roku 2019 aktywnie wspierali cele i działania Stowarzyszenia EUROPA FORUM!

Zarząd EUROPA FORUM 2020-2021
Claus Frank – Prezes
Lucyna Schumacher-Gebhard – Wiceprezes
Hendrik Otto -Skarbnik
Wojciech Baucz – Sekretarz
Dirk Bergmann – Członek Zarządu
Andreas Büchner- Członek Zarządu
Jochen Schramm – Członek Zarządu
Uwe Stieblich – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna 2020-2021
Carsten Behrmann
Dr. Lutz Müller
Falk Schwella

Sąd Koleżeński 2020-2021
Falk Rohmberger
Michael Grimm
Adam Orylski

Komisja ds. Statutu
Maria Keller
Wojciech Baucz
Tomasz Baron
Justyna Młynarz

Na zdjęciu od lewej: Hendrik Otto, Wojciech Baucz, Uwe Stieblich, Justyna Młynarz, Jochen Schramm, Lucyna Schumacher-Gebhard, Claus Frank, Andreas Büchner