Dynamiki (nie)równowagi. Jak Polacy i Niemcy komunikują się ze sobą i komunikują o sobie

Szanowni Państwo,

Polecamy Państwa uwadze tekst powstały w ramach nowego projektu o polsko-niemieckiej komunikacji:

Waldemar Czachur, Peter Oliver Loew, Agnieszka Łada, Dynamiki (nie)równowagi. Jak Polacy i Niemcy komunikują się ze sobą i komunikują o sobie
https://bit.ly/KommunikacjaPL_DE1

Tekst ma charakter szkicu syntetyzującego charakterystyki polsko-niemieckiej komunikacji, opierające się na sądach wypracowanych w refleksji naukowej i publicystycznej. Autorzy pokazują tło historyczne, społeczne i medialne, na którym ta komunikacja się odbywa i które je kształtuje. Tekst jest więc swoistą syntezą, ale jednocześnie punktem wyjścia do dalszych badań i dyskusji oraz do formułowania kolejnych pytań. Odpowiedzi na te pytania będą częściowo przynosić kolejne fazy projektu „Aktorzy, obszary, sposoby – komunikacja polsko-niemiecka: ze sobą i o sobie”, w ramach którego powstała i ta publikacja w Deutsches Polen-Institut w Darmstadt.