KONFERENCJA “HAND IN HAND” 2020

Hewlett Packard Enterprise oraz Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” organizują 17 i 18 marca kolejną edycję konferencji nt. współpracy wrocławskiego biznesu oraz NGO.

Europa Forum ma przyjemność poinformować, że po raz kolejny objęła swoim Patronatem Konferencję „Hand in Hand” oraz już teraz zachęcić do rezerwacji dat 17 i 18 marca w Państwa kalendarzach, aby wziąć udział w wydarzeniu, podczas którego kontynuowany będzie dialog pomiędzy szerokim środowiskiem lokalnych NGO a firmami z Wrocławia i okolic, o możliwych zakresach współpracy.

Podczas spotkań prezentowane będą dobre praktyki z zakresu współpracy między biznesem a organizacjami pozarządowymi (w tym zainspirowane pierwszą edycją inicjatywy „Hand in Hand”), które opierają się na działalności wolontaryjnej w bardzo szerokim spektrum, a także poruszony temat funkcjonowania podmiotów gospodarki społecznej jako partnerów dla biznesu. W programie każdego dnia konferencyjnego przewidziana jest część prezentacyjna, panel dyskusyjny oraz networking.

Adresatami Konferencji pozostają nadal organizacje pozarządowe, jak również lokalne firmy już realizujące lub planujące aktywizację w ramach projektów CSR opartych na wolontariacie pracowniczym.

Więcej informacji nt. programu Konferencji „Hand in Hand” 2020 oraz link do formularza rejestracyjnego dostępne będą od 18 lutego br.

Tymczasem w imieniu organizatorów, wszystkie firmy, które chciałyby podczas wydarzenia podzielić się swoimi dobrymi praktykami, dotyczącymi dotychczasowej współpracy z NGO na zasadach wolontariatu pracowniczego (projekty no-cost lub low-cost), w szczególności zrealizowane dzięki networkingowi lub na przykładzie projektów przedstawionych podczas Konferencji „Hand in Hand” 2019, serdecznie zapraszamy do kontaktu bezpośrednio na adres szablewska.joanna@hpe.com.