ZAPROSZENIE NA WARSZTATY – „W drodze na Szczyt Klimatyczny COP24 w Katowicach. Negocjacje klimatyczne w praktyce”

Środa, 21.11.2018 r., godz. 9:30-15:00
Hotel Mercure Wrocław Centrum
(plac Dominikański, 1 50-159 Wrocław)

Szanowni Państwo,

za kilka tygodni Katowice staną się na kilkanaście dni miejscem najważniejszych globalnych dyskusji i negocjacji klimatycznych. 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) zgromadzi tysiące gości z całego świata, których zadaniem będzie wypracowanie zasad wdrożenia Porozumienia paryskiego i wyznaczenie kierunków polityki klimatycznej na następne dekady.

Wyniki najnowszych badań potwierdzają, że działalność człowieka ma negatywny wpływ na klimat i że jest on o wiele większy, niż dotychczas sądzono. Zdaniem większości naukowców postępujący wzrost średniej temperatury Ziemi prowadzi do powstawania i nasilenia się ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Według Ekspertów IPCC – Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change) – autorów opublikowanego niedawno raportu dotyczącego zmian klimatycznych – powstrzymanie katastrofalnych w skutkach zmian jest możliwe przy założeniu, że uda się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o około 45% na przestrzeni nadchodzących 12 lat.

Pomimo, że głównymi emitentami dwutlenku węgla są energetyka, rolnictwo, transport i przemysł, skuteczne powstrzymanie zmian klimatycznych będzie uzależnione od działań we wszystkich obszarach aktywności ludzkiej, także w obrębie naszych gospodarstw domowych. W związku z tym niezbędne jest podnoszenie świadomości ekologicznej, zmiana postaw i zachowań społecznych.

Nie czekajmy aż będzie za późno na powstrzymanie negatywnych zmian klimatycznych! Zacznijmy działać razem już teraz!

Warsztaty będą przygotowane przez ekspertów w formie gry negocjacyjnej, podczas której goście spotkania wcielą się w role uczestników Szczytu Klimatycznego i wezmą udział w symulowanych obradach mających na celu obniżenie emisji CO2 o połowę w określonym czasie.

Warsztaty poprzedzone zostaną prezentacją wyników badań opublikowanych w najnowszym raporcie IPCC oraz dyskusją o wpływie zmian klimatycznych na zdrowie i życie człowieka. Pokażemy również dobre praktyki firm, które kierując się tzw. nową filozofią biznesu wdrażają najnowsze technologie służące ochronie klimatu oraz opowiemy o tym z czego składają się i jak działają szczyty klimatyczne.

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.
Program

Rejestracja na wydarzenie
https://ahk.pl/pl/wydarzenia/event-details-pl/wroclaw-warsztaty-climate-w-drodze-na-szczyt-klimatyczny-cop24-negocjacje-klimatyczne-w-praktyce/