event monatstreffen

Spotkanie miesięczne: Zwiedzanie zakładu Henry Kruse